Poduzetnički impuls – plan poticanja poduzetništva i obrta za 2012. godinu

Poduzetnički impuls – plan poticanja poduzetništva i obrta za 2012. godinu

Barbara Kolarić-Kalanj i Damir Kolarić

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je tri ciklusa natječaja za 24 projekta poticanja malog i srednjeg poduzetništva. Rok za prijavu na natječaje  u okviru Poduzetničkog impulsa za 2012. godinu je završen (28.05.2012) osim za projekte  “Jačanje međunarodne konkurentnosti”za 2012, godinu i  Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo” za 2012. godinu koji su  otvoreni do iskorištenja sredstava .

Za razliku od dosadašnjih natječaja osnovne promjene odnose se na:

 • o       Troškovi se ne priznaju retrogradno kao do sada, već samo po ponudama ,predračunima, predugovorima za buduća ulaganja.
 • o       Isplata dodijeljenjih potpora se vrši u dva dijela i to: 60%  nakon potpisa ugovora i 40%  nakon dostave konačnog Izvješća koje mora biti u roku najmanje 60 dana od dana primitka prvog dijela potpore,  te se kao dokaz da su sredstva utrošena namjenski prilažu računi i izvodi sa žiro računa
 • o       Kao dokaz o izvršenom plaćanju ne priznaju se kompenzacije, ugovor o leasingu, te nalog za plaćanje nije prihvatljiv kao dokaz o izvršenom plaćanju.

Financiraju se buduće investicije i aktivnosti.  PDV nije prihvatljiv trošak. Prilikom pravdanja troškova  korisnik je dužan opravdati prihvatljive troškove iz predloženog proračuna u !00%-tnom iznosu uključiv PDV. Pri tome vlastiti financijski doprinos korisnika potpore mora  biti iz vlastitih ili drugih izvora financiranja  a koji ne sadrže  bilo koji oblik državne potpore.

 

Tko se može prijaviti ?

 • mala i srednja trgovačka društva, obrti i zadruge , osim onih koji se bave poljoprivredom ili ribarstvom definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva  (Narodne novine br. 29/2002) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine br.63/2007)
 • poduzetničke potporne institucije (razvojne agencije, poduzetnički centri, poduzetnički inkubatori, tehnološki parkovi),

asocijacije gospodarskih subjekata (komore, zadruge i sl.)

Da bi imali pravo na korištenje bespovratnih sredstava državne potpore prijavitelji moraju ispuniti uvjete definirane pojedinim projektom.  Opće je pravilo da poduzetnik mora: imati pozitivno poslovanje, određeni broj zaposlenih na neodređeno vrijeme,  izmirene obveze prema državi i zaposlenicima, biti u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (de minimis pravila:-ukupni iznos primljenih potpora u posljednje 3 financijske godine ne smije biti veći od 200.000 EUR).

O pravu nastupa u nekim projektima odlučuje djelatnost poduzetnika, vrijednost  izvoza, te porast poslovanja u prethodnom razdoblju, primjerice Projekt “Gazele” 2012.

Poslovni subjekt-gazela prema ovom Projektu je obrt, trgovačko društvo i zadruge,  koji

 • Ø     posluje najmanje tri pune kalendarske godine (registriran do 01.siječnja 2009)
 • Ø     ima ostvaren prihod u 2011.godini za najmanje 30% veći od prihoda u 2009. godini
 • Ø     povećava broj zaposlenih u svim godinama navedenog trogodišnjeg razdoblja
 • Ø     ostvaruje prihode od izvoza u svim godinama navedenog trogodišnjeg razdoblja

Na nekim projektima uvjet je vlasništvo subjekta malog gospodarstva . Tako Projekt „Žena poduzetnica“  mora biti u većinskom (51% i više) u privatnom vlasništvu žena državljanki RH,  Projekt  „Mladi u poduzetništvu“ u  vlasništvu mladih (u dobi do 30 godina), Projekt  „Socijalno poduzetništvo“u vlasništvu osoba s invaliditetom, Projekt „Poduzetnik početnik“ u  vlasništvu početnika (do 3 godine poslovanja).

 

Sektori prihvatljivi za financiranje

 

Da bi bili prihvatljivi, poduzetnici moraju biti registrirani prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 – („Narodne novine“ 58/07 i 72/07) u sektoru industrije, informatički sektor,  tehničko ispitivanje i analize.

 

Projekt Gazela:

 • o        područje C (Prerađivačka industrija) odjeljak od 10 do 32
 • o        područje F  (Građevinska industrija) odjeljak 43  skupina 43.2 i 43.3
 • o       područje  J ( Informacije i komunikacije ) odjeljak 62

Projekt Nove tehnologije

 • o        područje C (Prerađivačka industrija) odjeljak od 10 do 32
 • o       područje E (Opskrba vodom,  uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom, te djelatnosti sanacije okoliša)  odjeljak  37-39
 • o       područje  J   (Informacije i komunikacije)  odjeljak 62
 • o       područje M (stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti)  odjeljak 71.2. tehničko ispitivanje i analiza

Projekt Jačanje međunarodne konkurentnosti

 • o       područje C (Prerađivačka industrija) odjeljak od 10 do 32
 • o       područje F  (Građevinska industrija)
 • o       područje  J   (Informacije i komunikacije)  odjeljak 62

Projekt Pozicioniranjem na tržištu do uspjeha

 • o       područje C (Prerađivačka industrija) odjeljak od 10 do 32
 • o       područje F  (Građevinska industrija)
 • o       područje  J   (Informacije i komunikacije)  odjeljak 62

Koja je visina potpore?  Visina i intenzitet potpore su različiti ovisno je o sektoru, ciljnoj skupini i aktivnosti koja se projektom provodi. Visina potpore kreće se u iznosu od min. 5.000 kn  do  max. 700.000 kn. Intenzitet potpore  je  50%  85%  i 100%.

 

Što se  potiče ?

Financiraju se kvalitetni poduzetnički projekti, ulaganja u poduzetničko obrazovanje, nabavku opreme , izlaganje na sajmovima, marketing, uvođenje i stjecanje normi, certificiranje, te druge namjene definirane pojedinim projektima.

Potpore se odobravaju perspektivnim poduzetnicima s potencijalom rasta i poduzetnicima ciljnih skupina (žene, mladi, početnici, osobe s invaliditetom i sl.), ali i institucijama čija je primarna ili posredna uloga razvoj poduzetništva (regionalne razvojne agencije, poduzetnički centri, tehnološki parkovi, komore, zadruge i sl.).

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na mrežnoj stranici Ministarstva poduzetništva i obrta.www.minpo.hr. O statusu svojih prijava informaciju prijavitelji mogu dobiti na sljedećem linku http://poticaji.minpo.hr/  (pretraživanjem po OIB-u).

Za dodatne informacije možete kontaktirati autore ovog teksta: mob. 091-5367 632,  092-1246 075  ili na e-mail: info@db-konzalting.com.hr

3131 ukupne posjete 2 posjete danas

Nastavkom korištenja ove web stranice pristajete na korištenje kolačića (cookies) više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close