Prijedlozi poreznih promjena od 01.03.2012. i nadalje – Arhiva 13.02.2012.

Prijedlozi poreznih promjena od 01.03.2012. i nadalje

Kao što vam je vjerojatno poznato, od 01.03.2012. godine nastupaju neke bitne promjene poreznih propisa. U nastavku vam dajemo skraćeni pregled istih:

 

1. Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o PDV-u donosi sljedeće promjene:

Prag za ulazak u sustav PDV-a se od 1. siječnja 2013.  podiže na 230.000 kuna

 •  Standardna stopa PDV-a se podiže s 23% na 25% i to od 1. ožujka 2012.
 •  Uvodi se snižena stopa PDV-a od 10% na sljedeće isporuke:

–          Jestiva ulja i masti, dječju hranu, isporuku vode i bijeli šećer s primjenom od 1. ožujka 2012.

–          Određene ugostiteljske usluge s primjenom od 1. siječnja 2013.

Od 1. ožujka 2012. ukida se pravo na povrat pretporeza za nabavu i najam osobnih automobila, plovila i drugih sredstava za osobni prijevoz (uz određene iznimke) te za troškove reprezentacije.

 

 

2. Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit donosi slijedeće promjene:

 Umanjenje porezne osnovice za iznos ostvarene dobiti kojom se povećava temeljni kapital društva – primjenjuje se u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2012. godinu,

 • Uvođenje plaćanja poreza po odbitku na dividende i udjele u dobiti koji se isplaćuju od 1. ožujka 2012. inozemnim pravnim osobama po stopi od 12%, osim u slučaju isplata dividendi i udjela u dobiti koji su ostvareni do 31. prosinca 2000. bez obzira kada se isplaćuju,
 •  Vrijednosna usklađenja po osnovi ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca priznaju se kao rashod ako je, između ostalog, od dospijeća potraživanja do kraja poreznog razdoblja proteklo više od 60 dana (umjesto dosadašnjeg roka od 120 dana) – primjenjuje se za potraživanja nastala od 1. ožujka 2012.

 •  

  3. Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Porezu na dohodak donosi slijedeće promjene:

  Osnovni mjesečni osobni odbitak se uvećava s 1.800 kuna na 2.200 kuna

  • Stope poreza na dohodak i mjesečni razredi su od 1. ožujka 2012. godine promijenjeni kako slijedi:

   

  –          0 – 2.200  kn plaća         –  stopa poreza     12 %

  –          2.200 – 8.800 kn plaća  –  stopa poreza     25 %

  –          Iznad 8.800 kn plaća     –   stopa poreza     40 %

   

  • Porez na dohodak po stopi od 12% primjenjuje se na primitke od dividendi i udjela u dobiti koji se isplaćuju nakon 1. ožujka 2012. osim onih ostvarenih do 31. prosinca 2000. bez obzira kada se isplaćuju. Neoporezivi iznos dividende i udjela u dobiti je 12.000 kuna godišnje pri čemu se umanjenje za neoporezivi dio primitka priznaje kroz godišnju poreznu prijavu.
 • uvećava se osnovni mjesečni osobni odbitak za mirovine, dodatak na mirovinu postaje oporeziv te se uvodi oporezivanje mirovina ostvarenih u inozemstvu

 •  

  4. Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o doprinosima donosi sljedeću promjenu:

  –  Od 1. svibnja 2012. stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje smanjuje se s 15% na 13%.

  Naročito skrećemo pažnju na uvođenje poreza na isplatu dobiti fizičkim osobama (porez na dohodak od kapitala) po stopi od 12%, uvećano za prirez.

  Konkretno, sada jasno možemo očekivati da ćemo na dobit ostvarenu u prethodnim godinama, uključivo i 2011.g., uz postojećih 20% poreza na dobit, prilikom isplate dobiti morati plaćati i spomenuti porez na dohodak.

  Proizlazi da će povoljnije proći oni koji dobit isplaćuju unaprijed (predujmovima), u odnosu na one koji dio dobiti zadržavaju u poslovanju, kako bi njihovo poslovanje nesmetano teklo.

  Tibor Jankač

  Izvor: Hrvatska udruga poslodavaca

  2292 ukupne posjete 2 posjete danas

  Nastavkom korištenja ove web stranice pristajete na korištenje kolačića (cookies) više informacija

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close