Kamate koje društvo obračunava drugom društvu

Od 01.01.2010. godine, u međusobnim zajmovnim (kreditnim) odnosima poduzetnici više ne obračunavaju PDV-a na kamate. To, između ostalog, proizlazi i iz novog Pravilnika o PDV-u (Nar. nov. br. 149/09).

Iako je u poduzetništvu PDV troškovno neutralna stavka (jednom odbitak pretporeza a drugome obveza koju mu plati dužnik), taj porez ipak opterećuje novčani tok.

Ovdje u članku govorimo o “zajmu” kao stručnom pojmu koji vrijedi za odnose između poduzetnika, dok samo banka i dr. financijska institucija odobrava kredite.

Vijest da se pri međusobnim zajmovnim odnosima neće oporezivati kamate je radosna vijest za poduzetnike. To oslobođenje nastupa od 1. siječnja 2010. a proizašlo je iz uskladbe našeg Zakona o PDV-u sa Smjernicama EZ prema kojoj se u poslovima “odobravanja i ugovaranja kredita te upravljanja kreditom od strane osobe koja ga odobrava” ne obračunava PDV. Do sada je to oslobođenje vrijedilo samo za financijske institucije.

To znači da kad jedno trgovačko društvo odobri kratkoročnu pozajmicu ili zajam (npr. dugoročni) drugome društvu, na računu (obračunu) kamata neće trebati obračunati PDV. To vrijedi čak i u slučaju ako bi zajam bio beskamatan. Do sada je to bilo protuzakonito jer su propisi pretpostavljali minimalnu kamatu od 4% godišnje za slučajeve beskamatnih pozajmica kad bi se PDV obračunavao na “fiktivnu” osnovicu.

Kamate na zajmove zaposlenicima

Kada poduzetnik daje pozajmicu djelatniku, također nema obračuna PDV-a na kamate. Međutim, ukoliko godišnji kamatnjak iznosi manje od 4%, npr. 3%, u tom slučaju razlika manje obračunane kamate smatra se pogodovanjem djelatniku i, u poreznom smislu, predstavlja isplatu plaće u naravi. Konkretno, to znači da će poslodavac na razliku u kamate od 1% (4%-3%) trebati obračunati sva davanja na plaću.

Ako se to ne želi, mora se obračunati kamata od 4%.

Ograničenje u priznavanju pretporeza

Radost oslobođenja PDV-a na kamate prestaje kod onih poduzetnika koji se zajmovnim aktivnostima bave u većem opsegu i godišnje zarade više od 2% prihoda od kamata u odnosu na sve druge prihode iz redovitih poslovnih aktivnosti.

Novim Pravilnikom od PDV-u je ograničeno korištenje pretporeza ako su zajmovne usluge (cijena usluge je kamata ili sl. nadoknada za korištena novčana sredstva) u 2009. bile u odnosu na ukupne isporuke u 2009. veće od 2%. Temeljem tog većeg financijskog prometa neće biti moguće koristiti cijeli pretporez u 2010. Tako npr. ako je udio oslobođenih isporuka veći od 2%, tada davatelj zajma neće moći priznati ulazni pretporez u cijelosti nego u utvrđenom postotku (npr. 94,7%), i to po svim nabavama – ulaznim računima. Iznimka su osobni automobili i troškovi reprezentacije kad je moguće koristiti samo 70%, odnosno 30% pretporeza, odnosno manje ako se ukupni pretporez smanjuje zbog oslobođenih isporuka (kamata). Paušalno određenje do 2% udjela prihoda od kamata u odnosu na sve ostale prihode iz poslovnih aktivnosti je porezna činjenica koja će upućivati na beskamatno davanje zajma u odnosima kod povezanih društava, dok će ostali to nadoknađivati kroz maržu u robi ili drukčije.

Porez na dohodak od kapitala

Glede poreza na kamate nije sve tako povoljno. I dalje su na snazi sramne odredbe Zakona o porezu na dohodak koje nalažu plaćanje 35% poreza na dohodak od kapitala (+ prirez) u slučaju kad zajam trgovačkom društvu odobri fizička osoba (npr. član društva ili druga domaća fizička osoba). Taj porez se ne plaća ako se taj isti novac oroči u banci ili investicijskom fondu.

2164 ukupne posjete 0 posjete danas

Novine u porezima donijele su nam i poseban porez na dividende i dobitke. U članku ćemo se osvrnuti na osnovne značajke ovog poreza.

 

Što se oporezuje?

Oporezuje se isplata dobiti ili dividende koju domaće trgovačko društvo isplaćuje svojim vlasnicima u razdoblju od 01.08.2009. do 31.12.2010. Pritom nije bitno da li se isplaćuje dobit npr. za 2007., 2008. godinu ili predujam dobiti za 2009. godinu. Bitan je datum kada je dobit isplaćena.

 

Poseban porez plaća se samo na dividende i dobit domaćih fizičkih i pravnih osoba. Dakle, nerezidenti tj. strane fizičke i pravne osobe, vlasnici domaćih društava, banaka i dr., ne plaćaju ovaj porez. Komentar dopišite sami. Pritom, ukoliko strana osoba ima u RH prebivalište ili uobičajeno boravište, plaća ovaj porez kao rezident RH. Porez se plaća i na dobit/dividende kada su vlasnici domaće ustanove, vjerske zajednice, udruge građana, te zadruge i dr.

 

Poseban porez nije porez na dohodak od kapitala jer se oporezuje i isplata pravnim osobama (porez na dohodak je vezan uz isplate fizičkim osobama).

 

Tko je obveznik plaćanja poreza?

Porez obračunava i plaća isplatitelj dobiti, dakle društvo čija se dobit isplaćuje.

 

Porezne stope

2% – za iznos isplate mjesečno od 3.000,01 do 6.000,00 kuna,

4% – za iznos isplate mjesečno od 6.000,01 kn nadalje.

 

Porezna osnovica

Kao i kod plaća, iznos poreza obustavlja se iz isplate dobiti. To konkretno znači da plaćanje poreza umanjuje dobit za isplatu. Ovo je bitno znati jer, kad smo isplatili određeni iznos dobiti, trebamo računati da je porezno i knjigovodstveno isplaćena dobit veća za iznos poreza.

 

Kako se obračunava porez:

 

Porez = Iznos isplate dobiti x %porez

 

Iznos isplate dobiti – Porez = Neto iznos za isplatu

 

Prema Zakonu o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke, isplata dobiti/dividende do 3.000,00 kuna mjesečno prema jednom vlasniku/dioničaru nije oporeziva ovim porezom.

 

Ukoliko je iznos isplate dobiti 3.000,01 kn u jednom mjesecu i prema jednom vlasniku, morati će se obračunati i platiti poseban porez od 2% na ukupan iznos isplate, dakle 60,00 kn (3.000,01 x 2%). No, to znači da vlasnik „na ruke“ dobiva 2.940,01 kn, a ne 3.000,01 kn! Da je isplata na ruke iznosila 3.000,00 kn i manje, ne bi trebalo isplatiti porez i njime teretiti zadržanu dobit. Znam da se zgražate ali idemo dalje.

Ukoliko isplata dobiti u jednom mjesecu, prema jednom vlasniku, iznosi 6.000,01 kn, na cijeli iznos računa se 4% poreza, što konkretno znači da društvo treba platiti za račun vlasnika porez od 240,00 kn. Vlasnik će na ruke dobiti 5.760,01 kn. Da si je isplatio 6.000,00 kn, porez bi iznosio 120,00 kn (2%), a iznos „na ruke“ bio bi 5.880,00 kn.

 

Zaključak: savjetujte se sa knjigovođom prilikom prvih isplata dobiti.

 

Ukoliko se isplaćuje dobit iz razdoblje 2001.-2004., nemojte zaboraviti na obračun dohotka od kapitala 15%, koji i dalje vrijedi i uz koji se obračunava poseban porez.

 

Poreznoj upravi mjesečno se podnosi obračun posebnog poreza (IPP), do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

4437 ukupne posjete 4 posjete danas

I tako, ode čovjek na nekoliko dana zasluženog odmora, potom se vrati u svakodnevicu, a sve izgleda nekako drugačije… Pritom, praćenje medija i najave o kriznim promjenama u najkraćem roku više doživljava kao loš vic, medijsko dramatiziranje ili ispipavanje terena. Kad ono, naprosto prevrat u par dana. Kao da je netko tamo spavao cijelo vrijeme, pa se naglo probudio.  I to ne netko tamo na rubu događaja, negdje u kutu, već najupućeniji ljudi u državi ostanu zatečeni vlastitom politikom. Odgovornosti nema. Ali ovaca ima koliko hoćeš, čitaj: poreznih obveznika. I stvarno, nema buke, samo jadikovke. A valjda oni znaju što rade…

 

Tako nam je PDV povećan za samo 1%. Možemo se podičiti da imamo jedan od najviših PDV-a u Europi! Bar nešto od superlativa. Već će raja nešto smislit. Razlika između raje i političara je samo u tome što raja raspolaže svojim novcem (ili ne raspolaže), a političari raspolažu tuđim (našim) novcem. Zato raja krpa kraj s krajem, a političari eksperimentiraju. Pa i pogriješe tu i tamo.

 

No, kako prethodno navedeni stav neće puno pomoći, sada treba biti na povećanom oprezu od grešaka i zakonskih propusta.

 

Promjena stope PDV-a sa 22% na 23% posebno utječe na poduzetnike kojima je djelatnost maloprodaja robe oporezive sa tom stopom. Oni trebaju sa 31.07.2009. imati inventurne liste i provedenu re-kalkulaciju prodajnih cijena, bez obzira da li su mijenjali cijene ili nisu. Uglavnom su tu uskočile softverske kuće i odradile taj posao u dogovoru sa poduzetnicima. Bitno je da postoji pisani dokument na kojem je vidljivo kako je promjena strukture cijene po pojedinom artiklu napravljena. Taj dokument treba dostaviti knjigovodstvu kako bi se provela knjiženja u glavnoj knjizi. Na dokumentu treba biti vidljiva promjena na iznosu marže i PDV-a po artiklu.

 

Bitno je znati da se poslovi odrađeni do 31.07.2009. fakturiraju sa stopom od 22%, bez obzira kada će biti naplaćeni. Ova napomena naročito je bitna za porezne obveznike koji PDV plaćaju po naplaćenoj realizaciji. Isto tako vrijedi i za pretporez obračunan na primljenim računima od dobavljača, bez obzira kada su primljeni ili plaćeni. To tehnički znači da računovodstveni program mora prihvaćati istovremeno i stopu od 22% i od 23%.

 

Uveden je i poseban porez na dohodak koji obuhvaća: plaće, mirovine, drugi dohodak i dividende (dakle, isplate dobiti). O detaljima pojedinih obračuna nećemo u ovom članku, no proizlazi da na udar posebnog poreza dolaze primatelji dohotka, a ne isplatitelji. Ukoliko isplatitelj/poslodavac isplati plaću u istom iznosu kao i u prethodnom mjesecu, to znači da je preuzeo plaćanje tog poreza na svoj teret.

 

Sretno nam bilo…

1308 ukupne posjete 0 posjete danas

Poštovani klijenti,

Želimo vam ukratko predstaviti novinu koju uvodimo u naše poslovanje.

Od sada smo vam u mogućnosti mjesečno slati mailom skraćeni izvještaj o vašem poslovanju.

Zašto skraćeni mjesečni izvještaj?

Sve teži uvjeti poslovanja traže sve intenzivnije praćenje vlastitog poslovanja. Pritom, zatrpavanje gomilom informacija smanjuje preglednost i traži dulje vrijeme vaše pažnje. Upravo kratka blic informacija o najosnovnijim pokazateljima zadržava pažnju na bitnom.

S druge strane, nema smisla čekati jesen kako bi se ozbiljnije zainteresirali za vlastitu krvnu sliku kad je ona rezultat poslovanja tijekom cijele godine.

Treće, standardni financijski izvještaji, koje uvijek možete dobiti od nas, ne daju pregled dinamike kroz vrijeme, već samo konačni rezultat.

Koje informacije su iskazane u izvještaju?

U Izvještaju su iskazane osnovne informacije o profitabilnosti i likvidnosti tekućeg (mjesečnog) i sveukupnog poslovanja.

Kako naručiti izvještaj?

Ukoliko ste nam prijavili vašu e-mail adresu, provjerite primljenu poštu. Izvještaje ćemo, u razdoblju 06.-08. mjesec slati automatizmom. Za detaljne informacije molimo da nam se obratite.

Vaš Ekonos

1532 ukupne posjete 0 posjete danas

Nastavkom korištenja ove web stranice pristajete na korištenje kolačića (cookies) više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close