Poticaji zapošljavanju

Zakonom o doprinosima (Narodne novine br. 84/08 i 152/08), koji je na snazi od 01. siječnja 2009. godine, uređeno je plaćanje doprinosa za socijalna osiguranja te su unesene određene izmjene u odnosu na do tada važeći Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja. Izmjenama se potiče zapošljavanje i primanje na volonterski rad kroz određivanje olakšica za poslodavce koji zaposle osobe koje se prvi puta zapošljavaju, to jest za poslodavce koji prime na volonterski rad osobe koje su stekle izobrazbu u određenome zanimanju za koje je zakonom ili drugim propisom određeno radno iskustvo u nekom vremenu kao uvjet obavljanja poslova tog zanimanja. Poticanje zapošljavanja očituje se u slučaju osoba koje se prvi puta zapošljavaju u oslobađanju poslodavaca plaćanja doprinosa na plaće (doprinosa za zdravstveno osiguranje, za zaštitu zdravlja na radu i zapošljavanje), a u slučaju volontera u oslobađanju poslodavaca plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za zaštitu zdravlja na radu. Obje olakšice Zakon ograničuje na vremensko razdoblje maksimalno jedne godine od zasnivanja radnog odnosa odnosno volonterskog rada. Pravilnikom o doprinosima (Narodne novine br. 2/09) propisana je obveza poslodavca da osigura dokaz o prvom zapošljavanju osobe, istovremeno određujući da je taj dokaz ispis službenih podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o statusu osiguranika iz kojega je vidljivo da je riječ o osobi koja do početka osiguranja po prijavi tog poslodavca nema evidentiran staž u mirovinskom osiguranju po osnovi rada ili obavljanja samostalne djelatnosti. Navedena potvrda u stvari služi poslodavcu koji će u slučaju nadzora imati dokaz osnove neobračunavanja i neplaćanja doprinosa na plaću.

4123 ukupne posjete 0 posjete danas

Inventure – popisi imovine i obveza

Što je inventura?

Inventura je postupak utvrđivanja/popisivanja stvarnog stanja pojedine imovine ili obveze.

70583 ukupne posjete 0 posjete danas

Naknade za neiskorišteni godišnji odmor

Od 01.01.2010.g. na snazi je novi Zakon o radu. Novost je da plaćeni godišnji odmor traje najmanje četiri tjedna, a ne više 18 dana. Pritom se dani računaju prema redovnom rasporedu rada. Tako, ako radnik ima radno vrijeme od ponedjeljka do petka, dakle pet radnih dana tjedno, njegov godišnji odmor trajati će najmanje 20 radnih dana. Ukoliko  radno vrijeme uključuje i subote, tada će imati pravo na minimalno 24 radna dana godišnjeg odmora. Dulje trajanje godišnjeg odmora može se propisati: ugovorom o radu, pravilnikom o radu ili kolektivnim ugovorom. Pritom, kada se godišnji odmor koristi u više navrata, isti treba iskoristiti najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju, dok se preostali dio godišnjeg odmora koristi na način dogovoren s poslodavcem. Po proteku godine, preostali neiskorišteni dio godišnjeg odmora mora se iskoristiti do 30.06. tekuće godine.

12933 ukupne posjete 0 posjete danas

Čuvanje poslovne dokumentacije

U ovom broju pozabaviti ćemo se problematikom čuvanja poslovne dokumentacije, odnosno, pregledom zakonskih odredbi koji neposredno reguliraju spomenutu materiju. Ovu problematiku utvrđuju: Opći porezni zakon (NN 147/08), Zakon o računovodstvu (NN 109/07), Pravilnik o računovodstvu (NN 149/09) i posebni propisi.

50584 ukupne posjete 0 posjete danas

Nastavkom korištenja ove web stranice pristajete na korištenje kolačića (cookies) više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close