Oporezivanje troškova reprezentacije i promidžbe u 2017. godini

 Objavljeno: 18.10.2017.

Porezni tretman troškova ugošćavanja i darivanja poslovnih partnera i kupaca je često mijenjan u prošlosti, tako da svako malo obradimo ovu temu u svijetlu novih odredbi poreznih propisa. Darivanje u praksi poprima razne oblike, gdje o detaljima ovisi kako će se ono oporezovati.

838 ukupne posjete 7 posjete danas

Koje usluge se smatraju građevinskim uslugama u smislu oporezivanja PDV-om?

Objavljeno: 24.09.2017.

Problematika obračuna PDV-a na građevinske usluge vrlo je česta u poslovnoj svakodnevici i interesantna je, kako izvođačima tih radova, tako i primateljima tih usluga. Svaki poduzetnik se susreće sa radovima tekućeg održavanja objekta u kojem obavlja poslovanje ili se odvaži na investiciju u vidu gradnje ili uređenja poslovnog prostora.

690 ukupne posjete 5 posjete danas

Fotka Ivana PavicDrugi dohodak nakon porezne reforme

Objavljeno: 25.07.2017.

Autorica: Ivana Pavić, mag. oec.

Poreznom reformom koja je nastupila od 1.1.2017. došlo je do značajnih izmjena u obračunu drugog dohotka. Izmjene su nastupile u okviru smanjenja stopa oporezivanja i stopa doprinosa na drugi dohodak, dok se ujedno uvode doprinosi u kategorije drugog dohotka gdje se do sada nisu obračunavali. U članku su opisani obračuni davanja na: autorske honorare, honorare umjetnicima, drugi dohodak umirovljenika i općenito na drugi dohodak.

439 ukupne posjete 0 posjete danas

Novosti u fiskalizaciji

Objavljeno: 22.06.2017.

Od 01.07.2017.g. nastupaju neke promjene prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 113/12-115/17).

417 ukupne posjete 0 posjete danas