Prokura s poreznog i pravnog aspekta

Pravni aspekt

Pojam prokure, te prava i obveze prokurista opisuje Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93-110/15). Ukratko, radi se o obliku trgovačke punomoći kojom trgovačko društvo ili fizička osoba (zakonskim terminom trgovac) ovlašćuje fizičku osobu da provodi određene radnje za društvo. Prokuristom može biti isključivo punoljetna i poslovno sposobna osoba.

26034 ukupne posjete 6 posjete danas

Milivoj PejicPravni oblici poduzetništva

Autor: Milivoj Pejić, dipl. oec, Omega računovodstvo

Objavljeno: 02.11.2013.

 

 

Izborom organizacijsko pravnog oblika poduzetništva posredno se bira i oblik poreza koji će se plaćati  pa o tome  treba razmišljati kad se planiraju porezne obveze. Na taj se način se u okviru financijskog planiranja nastoji na legalan način smanjiti porezno opterećenje poslovnog poduhvata. Osnovni pravno organizacijski oblici poduzetništva su:

  1. Trgovačka društva: Jednostavno društvo sa ograničenom odgovornošću ( j.d.o.o.), Društvo sa ograničenom odgovornošću ( d.o.o.), Dionička društva (d.d.), Komanditno društvo k.d.
  2. Obrti i slobodna zanimanja
  3. Zadruge, Ortaštva Registar poreznih obveznika (RPO), Obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), Udruge , Ustanove, Zaklade, Fondacije
46060 ukupne posjete 18 posjete danas

Promjene ugovora III. dio

Martina Jankač, dipl. iur.
U nastavku već prije započete teme o promjenama u obveznom odnosu, baviti ćemo se promjenama sadržaja. Kako je već navedeno, specifično je kod promjena sadržaja u obveznom odnosu da mogu uzrokovati promjenu identiteta toga odnosa, ukoliko je riječ o promjeni glavne činidbe ili pravne osnove. Primjerice, prodavatelj se obvezao kupcu isporučiti 100 litara piva, no prije izvršene predaje su se strane dogovorile da umjesto toga bude isporučeno 100 litara mineralne vode. U oba je slučaja riječ o kupoprodaji, ali došlo je do promjene glavne činidbe i  time do identiteta obveznopravnog odnosa. Također, ako dođe do promjene pravne osnove, primjerice posuditelj preda bicikl posudovniku na besplatnu uporabu, ali se strane prije povrata bicikla dogovore da se posuđeni bicikl proda posudovniku. Time je došlo do promjene identiteta ugovora,  ugovor o posudbi postaje ugovor o kupoprodaji.

4601 ukupne posjete 2 posjete danas

Najviše dopuštene kamatne stope

O kamatama smo pisali u više navrata, a pisati ćemo i nadalje. Tema je interesantna jer se provlači kroz više zakona. Prije svega, tu je Zakon o obveznim odnosima (ZOO), a potom porezni zakoni: Zakon o PDV-u, Zakon o porezu na dohodak i Zakon o porezu na dobit. Ima toga i više ali su najčešća pitanja vezana uz navedene propise.
 

Zakon o obveznim odnosima uređuje pravni okvir za obračun zateznih i ugovornih kamatnih stopa. Do kraja 2007. godine iste su se utvrđivale temeljem Zakona o kamatama, dok je od 01.01.2008. ova tematika uređena ZOO-om.

23054 ukupne posjete 0 posjete danas

Nastavkom korištenja ove web stranice pristajete na korištenje kolačića (cookies) više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close