Zakon o potrošačkom kreditiranju 2. dio

Čl. 5. novoga Zakona o potrošačkom kreditiranju propisuje obvezu pružanja informacija potrošaču prije samoga sklapanja ugovora. Vjerovnik i kreditni posrednik dužni su informacije pružiti u pisanom obliku ili nekom drugom trajnom mediju, a tu zakonsku obvezu prije sklapanja ugovora ispuniti će predajom Obrasca o informacijama prije sklapanja ugovora o kreditu, a koji obrazac čini prilog (Prilog I.) Pravilnika o obvezi  informiranja potrošača i o dodatnim pretpostavkama za izračun efektivne kamatne stope (NN 14/10). Isti članak  podrobno navodi sve informacije koje  je vjerovnik pritom dužan pružiti potrošaču: vrstu kredita, podatke o vjerovniku i kreditnom posredniku, ukupan iznos kredita, uključujući valutu u kojoj je nominirana glavnica ili uz koju je vezana glavnica i vrsta tečaja po kojoj se obavlja isplata i naplata kredita, te uvjete kojima je uređeno povlačenje iznosa iskorištenog kredita (tranše), trajanje ugovora o kreditu, predmetne proizvode ili usluge i njihovu cijenu za gotovinu, u slučaju kredita s odgodom njihova plaćanja i povezanih ugovora o kreditu,  kamatnu stopu, uvjete kojima je uređena primjena kamatne stope i, kada su dostupni, bilo koji indeks ili referentna stopa koja se primjenjuje na početnu kamatnu stopu, te razdoblja, uvjete i postupke promjene kamatne stope, EKS i ukupan iznos koji potrošač mora platiti, predočene reprezentativnim primjerom u kojemu se navode sve pretpostavke kojima se koristilo u izračunu te stope, iznos, broj i učestalost uplata koje je potrošač dužan izvršiti i redoslijed kojim će se te uplate koristiti za plaćanje preostalih anuiteta koji se naplaćuju po različitim kamatnim stopama u svrhu povrata, pristojbe za vođenje jednog ili većeg broja računa na kojima su vidljivi i transakcije uplata i povlačenja iznosa iskorištenog kredita, osim ako je otvaranje računa opcionalno, zajedno s naknadama za uporabu određenog sredstva plaćanja za obje transakcije uplate i povlačenja iznosa iskorištenog kredita te sve druge naknade koje proizlaze iz ugovora o kreditu te uvjete prema kojima se te naknade smiju mijenjati,  upozorenje na troškove koje je potrošač dužan platiti javnom bilježniku prilikom sklapanja ugovora o kreditu, obvezu, ako takva postoji, sklapanja dodatnog ugovora o dodatnim uslugama uz ugovor o kreditu, posebice police osiguranja, kada je sklapanje takvog ugovora obvezno u cilju dobivanja kredita ili u cilju njegova dobivanja prema uvjetima i odredbama oglašenim na tržištu, zateznu kamatnu stopu koja se primjenjuje pri zakašnjelim uplatama i mjere njezine prilagodbe te naknade koje se plaćaju za neispunjenje obveze plaćanja, upozorenje na posljedice izostalih uplata, tražene instrumente osiguranja, postojanje ili nepostojanje prava na odustanak od ugovora o kreditu, pravo na prijevremenu otplatu i pravo vjerovnika na naknadu, te način na koji se određuje takva naknada, pravo potrošača na pravodobno i besplatno obavještavanje, o rezultatima konzultiranja baze podataka koje se provodi radi procjene kreditne sposobnosti, pravo potrošača da mu se na zahtjev besplatno ustupi primjerak nacrta ugovora o kreditu   i razdoblje tijekom kojega vjerovnika obvezuju informacije dane u razdoblju prije sklapanja ugovora o kreditu.

2496 ukupne posjete 2 posjete danas

Zaštita povjerenja i načelo istinitosti zemljišnih knjiga

Zaštita povjerenja u zemljišne knjige i istinitost i potpunost zemljišnih knjiga jedan je od glavnih preduvjeta za pravnu sigurnost prometa nekretnina.  Većini građana poznato je da su zemljišne knjige (gruntovnica), knjige koje vode Općinski sudovi o pravnom stanju nekretninama na području Republike Hrvatske. Zemljišne knjige sadrže mjerodavne podatke o pravnom stanju svih nekretnina koje mogu biti u pravnom prometu. Konkretno, koji su ti mjerodavni podatci?

11609 ukupne posjete 4 posjete danas

Promjene ugovora 2. dio

Martina Jankač, dipl.iur.
 

U današnjem broju Slagalice baviti ćemo se promjenama obveznopravnog odnosa  – i to promjenama na strani vjerovnika. Riječ je o promjenama koje zasigurno često susrećete u praksi, ali možda niste sigurni u određene karakteristike takve situacije.

10456 ukupne posjete 0 posjete danas

Likvidacija društva s ograničenom odgovornošću 3. dio

Provođenje likvidacije

 

Likvidacija mijenja ciljeve društva i zamjenjuje ih ciljevima likvidacijskog postupka. Primarni cilj društva u likvidaciji tako više nije obavljanje djelatnosti koje čine predmet njegova poslovanja s ciljem stjecanja dobiti, već društvo sada postoji kako bi svoje poslovanje privelo kraju, naplatilo potraživanja, unovčilo imovinu, podijelilo obveze i ostatak mase ako preostane podijelilo članovima društva. Svrha likvidacijskog postupka je kako zaštita vjerovnika, tako i zaštita članova društva.

28987 ukupne posjete 2 posjete danas

Nastavkom korištenja ove web stranice pristajete na korištenje kolačića (cookies) više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close