Zabluda u obveznim odnosima I.dio

Martina Novosel dipl.iur.

Općenito

Ugovor je sklopljen kada se ugovorne strane suglase o bitnim sastojcima ugovora (takvim sastojcima koji su nužni da bi određeni tip ugovora uopće nastao, npr. kod ugovora o kupoprodaji to su predmet i cijena).  Ponekad stvarna suglasnost ugovornih stranaka ne biva postignuta, pa zainteresirana strana ima mogućnost  pod određenim pretpostavkama dokazivati  stvarno nepostojanje suglasnosti.

9251 ukupne posjete 0 posjete danas

Otkaz ugovora o radu kojeg daje poslodavac II.dio

Martina Novosel dipl.iur.

ZABRANA OTKAZA

Zakon za vrijeme postojanja određenih okolnosti izričito zabranjuje otkaz. Otkaz je zabranjen za vrijeme trudnoće, korištenja rodiljnog dopusta, korištenja prava na rad u skraćenom radnom vremenu roditelja, odnosno posvojitelja,  korištenja posvojiteljskoga dopusta i dopusta za njegu djeteta s težim smetnjama u razvoju te petnaest dana nakon prestanka trudnoće, odnosno prestanka korištenja tih prava. Takav je otkaz ništav ako je poslodavcu na dan davanja otkaza poslodavcu bilo poznato postojanje koje od gore navedenih okolnosti ili ako radnik u roku od petnaest dana od dostave otkaza obavijesti poslodavca o postojanju tih okolnosti te o tome pridonese odgovarajuću potvrdu ovlaštenog liječnika ili drugog ovlaštenog tijela. Poslodavac također ne može otkazati  ugovor o radu, dok je radnik koji je pretrpio ozljedu na radu ili je obolio od profesionalne bolsti privremeno nesposoban za rad. Naravno, ukoliko je riječ o ugovoru na određeno vrijeme, takav ugovor prestaje istekom vremena na koje je sklopljen, unatoč eventualnom postojanju bilo koje od  navedenih okolnosti.

4509 ukupne posjete 2 posjete danas

Otkaz ugovora o radu kojeg daje poslodavac I.dio

Martina Novosel dipl.iur.

Zakon o radu predviđa više mogućnosti prestanka ugovora o radu, i to – smrt radnika, istek vremena na koje je sklopljen ugovor o radu, kada radnik navrši 65 godina života i 20 godina staža osiguranja (ako se poslodavac i radnik drukčije ne dogovore), dostavom pravomoćnog rješenja o mirovini zbog opće nesposobnosti za rad, sporazumom radnika i poslodavca, otkazom i odlukom nadležnog suda. U ovome članku baviti ćemo se otkazom kao načinom prestanka ugovora o radu, i to otkazom kada ga poslodavac daje radniku. Naime, postoji niz zakonskih ograničenja ili bolje račeno zakon poslodavcu postavlja više obveza koje mora ispuniti kako bi dati otkaz bio valjan.

32607 ukupne posjete 18 posjete danas

Jamstvo u obveznopravnim odnosima (2. dio)

Martina Novosel dipl.iur.

 

U prošlome broju započeli smo razjašnjavati odnos jamca i vjerovnika, pa nastavljamo pobliže opisujući par specifičnosti.

6430 ukupne posjete 2 posjete danas

Nastavkom korištenja ove web stranice pristajete na korištenje kolačića (cookies) više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close