Inventure i inventurni manjkovi sa poreznog stajališta

Objavljeno: 04.01.2021.

Što je inventura?

Inventura je postupak utvrđivanja/popisivanja stvarnog stanja pojedine imovine ili obveze.

Što se sve popisuje?

Popisuju se sve vrste imovina, obveza i kapitala koje poduzetnik ima. Obično pod pojmom imovine smatramo materijalnu (opipljivu) imovinu kao što su zalihe, inventar i sl. Imovina se također sastoji od prava, kao što su: licence za softvere, nenaplaćena potraživanja (od kupaca, države, djelatnika i dr.), plaćeni a nerealizirani predujmovi dobavljačima, dane pozajmice, depoziti i vrijednosni papiri. Imovina je i novac na žiro-računu, na deviznim računima i u blagajni.

170 ukupne posjete 0 posjete danas

Porezne novosti u 2021. godini

Objavljeno: 23.12.2020.

Autorica: Biljana Stanković, porezna savjetnica

Vlada RH je početkom ovog mjeseca uputila Saboru RH četiri zakonska prijedloga iz najnovijeg, petog kruga porezne reforme. U sklopu petog kruga porezne reforme predviđene su izmjene četiriju zakona: Zakona o porezu na dohodak, Zakona o porezu na dobit, Poreza na dodanu vrijednost (PDV) i Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

928 ukupne posjete 0 posjete danas

Neoporezive naknade djelatnicima

Objavljeno: 14.12.2020.

Nakupilo se u zadnje dvije godine dosta neoporezivih naknada, koje poslodavci smiju isplatiti djelatnicima. Tako već dulje vrijeme imamo pravo na: a) dar u naravi djelatniku do 600,00 kn (bez odbitka pretporeza) i dar djetetu djelatnika do 15 godina starosti, do 600,00 kn u naravi ili novcu. Što je novo u 2020-toj?

245 ukupne posjete 0 posjete danas

Oporezivanje primitaka članova uprave

Autorica: Biljana Stanković, porezna savjetnica

Objavljeno: 15.10.2020.

Središnji ured Porezne uprave RH dana 08. srpnja 2020. izdao je mišljenje Klasa: 410-01/20-01/1475, Urbroj: 513-07-21-01-20-2, o oporezivanju primitaka članova uprave koji nisu u radnom odnosu.

Mišljenje je dano o konkretnoj situaciji, u kojoj član uprave trgovačkog društva nije sklopio ugovor o radu sa društvom u kojem je član uprave, već on  djeluje preko registrirane samostalne djelatnosti odnosno obrta. Zakonom o radu nije propisano da član uprave mora biti zaposlen u tom trgovačkom društvu, no Zakon o porezu na dohodak propisuje koje opće karakteristike ima nesamostalan rad, koji se obavezno oporezuje na način propisan za dohodak od nesamostalnog rada odnosno plaće.

382 ukupne posjete 0 posjete danas

Nastavkom korištenja ove web stranice pristajete na korištenje kolačića (cookies) više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close