Oporezivanje automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz porezom na dobit

Oporezivanje automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz porezom na dobit

Objavljeno: 27.08.2018.g.

U prvom dijelu smo se pozabavili odbitkom pretporeza, prilikom nabave osobnih vozila, kod obveznika PDV-a. Također smo ukratko opisali situacije kod prodaje osobnih vozila, kada se obračunava PDV, a kada ne. U drugom dijelu nastavljamo priču o sredstvima za osobni prijevoz koje poduzetnik nabavlja u svrhu korištenja od strane djelatnika, sada sa aspekta obračuna poreza na dobit. Kod nabave i prodaje vozila treba imati na umu sve aspekte koji u konačnici utječu na ukupne porezne izdatke. Nepoznavanje osnovnih poreznih pravila može vam nepotrebno poskupiti poslovanje.

Pod pojmom vozila za osobni prijevoz najčešće smatramo osobne automobile, no avioni, helikopteri, brodice, motocikli i dr. također mogu spadati u ovu skupinu.

Troškovi vezani uz osobna vozila

Troškove možemo ugrubo podijeliti na dvije osnovne skupine: troškovi korištenja i amortizacija. Ukoliko pak nabavimo vozilo putem operativnog leasinga, tada nemamo amortizaciju već trošak najma.

Troškovi korištenja su npr.: trošak goriva, premije osiguranja, tekuće održavanje (servisi), registracija (naknade i usluga tehničkog pregleda), porez na cestovna i motorna vozila, kamate od kredita ili financijskog leasinga. U ovu kategoriju bi realno potpadao i trošak najma vozila, bilo da se radi o operativnom leasingu, bilo da se radi o uslugama rent-a-cara ili o običnom najmu.

Ukoliko poduzetnik kupuje vozilo ili ga nabavlja putem financijskog leasinga, nabavna vrijednost osobnog vozila ne predstavlja trošak u trenutku nabave, jer se radi o obliku dugotrajne imovine, već se ista amortizira tijekom korisnog vijeka upotrebe. Amortizacija je tada obično najveći trošak, bar u prvih nekoliko godina korištenja vozila.

Što ulazi u nabavnu vrijednost vozila?

Nabavna vrijednost jest osnovica za obračun amortizacije. Ona će se postupkom amortizacije, tijekom godina korištenja vozila, postepeno pretvoriti u trošak. Time će posljedično umanjiti dobit i porez na dobit.

Nabavnu vrijednost vozila kod obveznika PDV-a čine:

  1. a) osnovica za obračun PDV-a,
  2. b) poseban porez na motorna vozila (trošarina),
  3. c) dio PDV-a koji se ne može odbiti kao pretporez i
  4. d) ostali troškovi vezani uz nabavu vozila (npr. naknade, prijevoz itd.), tvz. zavisni troškovi nabave.

 

Porez na dobit

Od 01.01.2018.g. porezno se ne priznaju troškovi osobnih automobila do visine 50% od ukupno nastalog troška. Ovo možemo uzeti kao temeljno načelo. Pritom, pojam porezno nepriznat npr. 50% znači da se porezna osnovica poreza na dobit ne umanjuje za pola nastalog troška (plaća se porez na dobit na 50% troška).

Tako se u visini 50% stvarno nastalog troška npr. ne priznaju: troškovi goriva i ulja, održavanja i popravaka, troškovi registracije, troškovi najma, rent-a-car-a, operativnog leasinga i amortizacije.

Ovo pravilo vrijedi samo ako se osobno vozilo koristi isključivo u poslovne svrhe te se ne obračunava plaća u naravi.

Ukoliko se vozilo koristi i u privatne svrhe djelatnika, tada se mora obračunati plaća u naravi ali se tada svi troškovi osobnih vozila priznaju u cijelosti (100%). Time se uvećana davanja na plaću djelomično ublažuju smanjenim porezom na dobit.

U slučaju da se plaća u naravi ne obračunava, u porezno nepriznate troškove ubraja se i PDV na navedene troškove koji nije mogao biti iskorišten kao pretporez (50% PDV-a).

Kod unosa vrijednosti osobnog vozila u evidenciju dugotrajne imovine treba posebno unijeti vrijednost PDV-a koji nije mogao biti odbijen kao pretporez jer isti predstavlja porezno nepriznat trošak u cijelosti, kako je prethodno navedeno.

Naravno, postoje i izuzeci od gore navedenog. Bez obzira da li se obračunava plaća u naravi ili ne, u 100%-tnom iznosu su porezno priznati: troškovi kamata na kredite ili financijski leasing, troškovi osiguranja, naknade i pristojbe (i one u vezi s registracijom) i porez na cestovna motorna vozila. Dakle, ovi troškovi se u pravilu uvijek tretiraju kao porezno priznati u cijelosti.

Vozila preko 400.000 kn troška nabave

Ukoliko nabavljate osobni automobil čiji je trošak nabave preko 400.000 kn, amortizacija troška nabave koji prelazi 400.000 kn u potpunosti je porezno nepriznat trošak. Zato taj dio vrijednosti treba u evidenciju unijeti posebno jer je amortizacija dijela troška nabave preko 400.000 kn u cijelosti porezno nepriznata.

Primjer iz prethodnog članka: Automobil košta 700.000 kn. PPMV iznosi 80.000 kn. PDV = 124.000 kn, a neto vrijednost preostalih 496.000 kn. Od toga, pretporez koji možemo odbiti iznosi 50.000 kn, dok preostali dio PDV-a od 74.000 kn predstavlja porezno nepriznati dio nabavne vrijednosti vozila.

Prvo trebamo podijeliti cijenu koštanja na sastavne dijelove. Iz nabavne vrijednosti isključiti pretporez koji smo odbili (400.000 kn x 25%=100.000 kn x 50% = 50.000 kn), a preostalih 650.000 kn rasporediti u porezno priznatu i porezno nepriznatu osnovicu za obračun amortizacije:

Opis

Iznos u kn

Od toga, nabavna vrijednost

Porezno priznato

Porezno nepriznato

Cijena koštanja

700.000

PPMV

80.000

40.000

40.000

PDV na fakturi

124.000

Osnovica za PDV

496.000

Osnovica do 400.000 kn

400.000

200.000

200.000

Osnovica preko 400.000 kn

96.000

96.000

PDV na osnovicu do 400.000 kn

100.000

50.000

PDV na osnovicu iznad 400.000 kn

24.000

24.000

UKUPNO

700.000

240.000

410.000

 

Sada, kada smo vozilo evidentirali u popisu dugotrajne imovine, te kao porezno priznati dio nabavne vrijednosti unijeli 240.000 kn, a kao porezno nepriznati dio 410.000 kn, spremni smo obračunati amortizaciju.

Obračun amortizacije

Porezno priznato

Porezno nepriznato

Ukupno

Osnovica

240.000

410.000

650.000

Amortizacijska stopa

20%

20%

20%

Godišnji iznos amortizacije

48.000

82.000

130.000

 

U ovom pojednostavnjenom primjeru množimo osnovicu (nabavnu vrijednost) i stopu i dobivamo da je na godišnjoj razini, iznos amortizacije za vozilo iz primjera 130.000 kn, od čega 48.000 kn čini porezno priznati trošak, a preostalih 82.000 kn porezno nepriznat trošak amortizacije.

Kad se sabere sve navedeno, ukoliko nabavljate osobno vozilo u vrijednosti iznad 400.000 kn, proizlazi da će biti malo efekata porezne uštede.

Zanimljivo je da će, u trenutku prodaje, neamortizirana vrijednost vozila predstavljati u cijelosti priznat rashod. U prethodnom primjeru, kada bi tek nabavljeno vozilo odmah prodali dalje, cjelokupna bi nabavna vrijednost bila porezno priznati rashod.

Također je zanimljivo spomenuti da kod operativnog leasinga ne postoji limit vrijednosti najamnine preko kojeg bi ista bila u potpunosti nepriznata.

Tibor Jankač

7488 ukupne posjete 1 posjete danas

Nastavkom korištenja ove web stranice pristajete na korištenje kolačića (cookies) više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close