Godišnje oporezivanje dohotka ostvarenog u 2017. godini

Godišnje oporezivanje dohotka ostvarenog u 2017. godini

Objavljeno: 20.01.2017.

Od 01.01.2017. godišnji obračun poreza na dohodak je ponovo doživio promjene. Tako će godišnju prijavu morati podnijeti uglavnom obrtnici i slobodna zanimanja, što i nije novost. Osobe koje su ostvarile honorare u godišnjem iznosu većem od 12.500 kn, moguće će morati doplatiti razliku poreza na dohodak temeljem posebnog postupka oporezivanja. Pročitajte u nastavku…

 1. Tko mora podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak za 2017. godinu (dalje: GPP)?

Godišnju poreznu prijavu poreza na dohodak za 2017. godinu, na obrascu DOH, obvezno podnose:

1) Osobe koje su ostvarile dohodak od samostalne djelatnosti (obrtnici i slobodna zanimanja);

2) Rezident član posade broda u međunarodnoj plovidbi podnosi GPP za ostvaren dohodak od nesamostalnog rada;

3) Ostali porezni obveznici u slučaju ako ih je Porezna uprava zatražila da naknadno plate porez na dohodak.

 

Ukoliko je porezni obveznik dužan podnijeti GPP, tada u istoj navodi sve dohotke osim:

 1. a) dohotka koji je izuzet od oporezivanja prema međunarodnim ugovorima,
 2. b) dohotka ostvarenog po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi ako isti nije oporeziv sukladno posebnom propisu,
 3. c) dohotka koji se smatra konačnim (konačni dohodak objašnjen je niže u članku).

Rokovi podnošenja prijave

Do 31. siječnja 2018. Poreznoj upravi dostavlja se prijava poreza na dohodak na obrascu DOH-Z koju dostavljaju obrtnici koji imaju zajednički obrt, odnosno posluju u supoduzetništvu, zajedno s Popisom dugotrajne imovine (obrazac DI);

Do 28. veljače 2018. Poreznoj upravi dostavlja se: prijava poreza na dohodak za 2017. – obrazac DOH zajedno s Popisom dugotrajne imovine (obrazac DI), ako nije predan uz obrazac DOH-Z, i drugi propisani prilozi.

Porez na dohodak utvrđen GPP plaća se najkasnije do dana podnošenja GPP (najkasnije 28.02.2018.).

 

 1. Konačni dohodak

Pojedini oblici dohotka predstavljaju konačni dohodak. Konačni dohoci ne prijavljuju se u GPP. Porez na dohodak kod ove grupe dohodaka plaćen je prilikom isplate dohotka i time je postupak oporezivanja završen (konačan).

Vrste konačnog dohotka (porezna stopa):

 1. Dohodak od imovine i imovinskih prava – najamnine i zakupnine (12%), imovinska prava (24%), otuđenje nekretnina i imovinskih prava (npr. prodaja istih; 24%), otuđenje posebnih vrsta imovine (12%).
 2. Dohodak od kapitala – kapitalni dobitak (dohodak od prodaje udjela u društvima i vrijednosnih papira, 12%), isplaćena dobit ili dividenda (12%), primici od kamata (12%), izuzimanja od strane vlasnika (36%) i dodjela ili opcijska kupnja vlastitih dionica (24%).
 3. Dohodak od osiguranja (12%)
 4. Drugi dohodak-konačni – dohodak utvrđen kao razlika vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena (50%), povrat doprinosa iznad najviše osnovice (36%)
 5. Dohodak od samostalne djelatnosti kod obrtnika koji plaćaju paušalni porez na dohodak (tvz. paušalni obrt)

Građani koji ostvaruju ovu vrstu dohodaka ne mogu podnijeti GPP, osim ako su se svojevoljno prijavili u RPO (Registar poreznih obveznika) radi plaćanja poreza na način izjednačen sa obrtom. Prilikom isplate dohotka građanima, isplatitelj je dužan obračunati, platiti i državi podnijeti JOPPD obrazac (obračun poreza na dohodak). Ukoliko je isplatitelj nerezident, tada je primatelj dohotka to dužan učiniti.

Npr. u slučaju ostvarivanja dohotka od kapitala temeljem prodaje vrijednosnih papira, porezni obveznik (primatelj dohotka) je dužan sam podnijeti JOPPD obrazac i uplatiti porez na dohodak od kapitala, najkasnije do 28.02.2018. godine. Ukoliko ste brigu o vrijednosnim papirima prepustili Središnjem klirinškom depozitarnom društvu (SKDD), tada će oni podnijeti JOPPD obrazac. U suprotnom provjerite sa svojim brokerom (financijskim agentom) da li ste sami dužni podnijeti JOPPD obrazac do navedenog datuma i platiti porez na dohodak.

U slučaju da ste ostvarili kamatu kod domaćih banaka, banke su obveznici podnošenja JOPPD obrasca, te plaćaju porez na dohodak od kamata (dohodak od kapitala). No, ukoliko ste ostvarili kamatu u inozemnoj banci ili drugoj instituciji, tada ste sami dužni podnijeti JOPPD obrazac.

Općenito, kod dohotka ostvarenog direktno iz inozemstva sami ste dužni obračunati i platiti porez na dohodak i predati JOPPD obrazac, sve u roku 30 dana od primitka dohotka.

 

 1. Poseban postupak

Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak je postupak koji Porezna uprava provodi automatizmom, tj. po službenoj dužnosti. Porezna uprava tijekom godine bilježi ostvarene dohotke građana putem JOPPD obrazaca koje u pravilu podnose isplatitelji dohotka (npr. poslodavci, isplatitelji honorara) i time stječe uvid u ukupni godišnji dohodak građana. Temeljem prikupljenih podataka provodi se ili ne provodi poseban postupak oporezivanja.

Poseban postupak obuhvaća:

 • dohodak od nesamostalnog rada (plaće; 24% i 36%) i
 • drugi dohodak koji se ne smatra konačnim – primici temeljem ugovora o djelu, autorskih naknada i dr. (24% i 36%).

O godišnjem obračunu plaće brigu vodi poslodavac, odnosno osobe koje rade obračun plaća.

Drugi dohodak i poseban postupak

a) Ukoliko ste tijekom 2017. godine ostvarili drugi dohodak u ukupnom iznosu do 12.500,00 kn, ne provodi se poseban postupak, tj. ne obračunava se dodatan porez na dohodak po stopi 36%. Pritom dohodak predstavlja ukupno primljeni neto iznos uvećan za plaćeni porez na dohodak (plaća ga isplatitelj dohotka po stopi 24% prilikom isplate dohotka).

b) Ukoliko ste tijekom 2017. godine ostvarili drugi dohodak u ukupnom iznosu većem od 12.500,00 kn, tada Porezna uprava utvrđuje ukupan dohodak, osim konačnog dohotka:

Dohodak koji se oporezuje posebnim postupkom

= dohodak od nesamostalnog rada + dohodak od samostalne djelatnosti + drugi dohodak

Ukoliko suma navedenih dohodaka prelazi 210.000,00 kn, na taj se dio dohotka obračunava porez na dohodak po stopi 36%.

Treba naglasiti da pojam dohotka predstavlja iznos porezne osnovice, nakon umanjenja osobnog odbitka (osnovni osobni godišnji odbitak iznosi 45.600,00 kn).

Nije namjera ovog članka dublje elaborirati način izračuna poreza u posebnom postupku, već naglasiti da, u slučaju da fizička osoba ostvari drugi dohodak (honorar) veći od 12.500 kn godišnje, uz značajne primitke po osnovi plaća i eventualno samostalne djelatnosti (obrta, ako ga ima), postoji mogućnost da će od Porezne uprave dobiti rješenje za uplatu razlike poreza na ostvareni drugi dohodak, po stopi 36%.

Tibor Jankač

4305 ukupne posjete 1 posjete danas

Nastavkom korištenja ove web stranice pristajete na korištenje kolačića (cookies) više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close