Kontroling – koncept modernog poslovanja

Kontroling – koncept modernog poslovanja

Saša_Agejev

Autor: Saša Agejev, dipl. oec.

ZAŠTO NAM TREBA KONTROLING?

U izazovnim uvjetima poslovanja i stalnim tržišnim promjenama, a posebno u trenucima kada poduzeće ulazi u faze jakog rasta prihoda, uvođenja novih proizvoda i usluga, ulaska na nova tržišta, reorganizacije, novih investicija i dodatnog financiranja, donošenje pravih poslovnih odluka zahtjeva podršku kontrolinga.

Modernom i dinamičnom poduzeću danas je potrebna detaljna analiza poslovanja i tržišta, pomno i fleksibilno planiranje svakog sljedećeg koraka, osmišljavanje maksimalno efikasnih i pouzdanih poslovnih procesa te pravovremeno i pregledno izvještavanje o pokazateljima uspjeha. Uvođenje ovih procesa kontrolinga vlasnicima omogućava usmjeravanje poduzeća na siguran put prema očuvanju i povećanju njegove vrijednosti prvenstveno direktno njima samima, a posredno i kupcima, zaposlenicima, dobavljačima i državi.

KAKO KONTROLING RJEŠAVA KONKRETNE PROBLEME?

Poliklinika

Uspješna poliklinika sa širokim asortimanom usluga na više lokacija našla se pred potrebom dugoročnih investicija u nove tehnologije za svoje glavne usluge. Vlasnicima je bio potreban dugoročan i detaljan financijski plan koji pokazuje dugoročan utjecaj na vrijednost poduzeća pod pretpostavkom različitih scenarija dodatnih investicija i rasta prihoda.

Iako poliklinika u tom trenutku nije imala uspostavljeno na dovoljnoj razini detaljnosti ni menadžersko izvještavanje niti proces planiranja, prilagodili smo raspoložive podatke i uspjeli napraviti izvještaj o povijesnoj profitabilnosti po uslugama i lokacijama. Izvještaj je poslužio kao polazište za razvoj interaktivnog modela financijskog plana koji je, ovisno o razinama planiranog povećanja prihoda i iskoristivosti kapaciteta pojedinih usluga, transparentno pokazao vlasnicima isplativost i održivost planiranih investicija.

Na temelju tako kvalitetno pripremljenog financijskog plana vlasnici su ubrzo pronašli više potencijalnih investitora jer su oni u kratkom roku i s visokom razinom pouzdanosti mogli ocijeniti rizik i isplativost svoje investicije. Izradom financijskog modela istovremeno je stvoren i okvir izvještavanja na temelju kojeg je menadžment poliklinike nastavio usmjeravati svoje poslovanje.

Autosalon sa servisom

Vlasnici autosalona sa servisom koji posluje stabilno i s umjerenim stopama rasta željeli su saznati na koji način mogu povećati profitabilnost svog poduzeća. Profitabilnost je u tom trenutku cjelovito praćena samo na razini društva. Bruto marža je praćena posebno za autosalon i servis, ali bez daljnje razrade pa nije bilo moguće ocijeniti profitabilnost ni za dva glavna segmenta poslovanja niti detaljnije za usluge servisa koje svojom prirodom traže i dublju analizu.

U nedostatku potrebnih povijesnih podataka za početak smo se vodili procjenama da bismo odredili ključeve raspodjele operativnih troškova temeljem koje smo podijelili profit proteklog razdoblja na autosalon i servis prema vrstama usluga, vrstama vozila i servisnim timovima. Osim što smo na taj način definirali početni izvještajni okvir za daljnje praćenje poslovanja, uspjeli smo u vrlo ranoj fazi dobiti važne zaključke o trenutnoj profitabilnosti. Pokazalo se da je u tom trenutku profitabilnost usluga servisa bila vrlo neujednačena, da su postojale značajne razlike u efikasnosti servisnih timova i da je nositelj profitabilnosti poduzeća bila prodaja automobila.

Iz tih zaključaka su proizašle poslovne odluke o prilagodbi cjenika servisa, o vezanju varijabilnog dijela plaća servisera za pokazatelje njihove produktivnosti i o odobrenju više razina komercijalnih popusta prodavačima automobila radi povećanja tržišne konkurentnosti i rasta prodaje. Na taj način su ostvareni preduvjeti za brži rast prihoda uz istovremeno povećanje profitabilnosti. Vlasnici su već samim uvođenjem procesa kontrolinga saznali informacije koje su im bile potrebne i nastavili su se na njih oslanjati za pravovremeno donošenje pravih poslovnih odluka.

ZAŠTO SMO DO SADA MOGLI BEZ KONTROLINGA?

U današnje vrijeme količina informacija koje su važne za poslovanje nezaustavljivo raste. Osim količine informacija, jednako rastu i njihova kompleksnost i dinamičnost. Zbog toga je menadžerima sve teže donositi poslovne odluke koje su utemeljene na kvalitetnim informacijama o njihovom poduzeću i okruženju u kojem ono posluje.

Nekada su računovođe pružali menadžerima sve potrebne informacije za poslovanje, ali to danas vrijedi još samo za mala i jednostavna poduzeća. Danas je menadžerima osim računovođe nužno potreban i kontroler, tj. osoba koja u gomili bezbrojnih podataka izdvaja, prikuplja i prezentira menadžeru optimalnu količinu informacija koja mu je potrebna za kvalitetno odlučivanje.

Menadžere danas više nije dovoljno jednostavno opskrbiti informacijama. Informacije se moraju dobro razumjeti – od kuda dolaze i što nam govore, te kako ih ispravno koristiti. U modernom poduzeću kontroling postaje odgovoran za kvalitetu informacija i na taj način omogućuje menadžmentu da se potpuno posveti kvaliteti poslovnih odluka i razvoju poduzeća.

Za male i srednje poduzetnike većina ključnih informacija i dalje dolazi iz računovodstva tako da je za njih idealno rješenje kada svoj kontroling uspiju organizirati u paketu s računovodstvom. Moderan računovođa je stoga dobro svjestan važnosti kontrolinga za uspjeh poduzeća i instrumente kontrolinga vidi kao važan dio svojih vještina i usluga koje pruža menadžerima poduzeća. Dakle, moderan računovođa je sposoban ujedno biti i kontroler.

KAKO SE UVODI KONTROLING?

Prvi korak u kojem kontroling podržava menadžment je planiranje jer s tim korakom zapravo počinje cjelokupno poslovanje. Uloga kontrolinga je zajedno s menadžmentom najprije sastaviti poslovni i financijski plan kojem je krajnji cilj povećanje vrijednosti poduzeća.

U drugom koraku kontroling definira i sve ostale ključne pokazatelje uspjeha koje će biti potrebno pratiti i o njima pravodobno izvještavati u narednom razdoblju. Pri tome je potrebno voditi računa o njihovim međusobnim utjecajima i uzeti u obzir da će se ti utjecaji trebati transparentno i upotrebljivo prezentirati menadžmentu.

Da bi to postigao, kontroling zatim u trećem koraku uspostavlja i vodi sve procese koji će omogućiti sustavno prikupljanje svih potrebnih informacija i redovito sastavljanje menadžerskih izvještaja o ključnim pokazateljima uspjeha. Ovo je najvažniji i najopsežniji dio uloge kontrolinga jer je procese potrebno po mjeri prilagoditi poduzeću, a svako poduzeće je jedinstveno. U ovom najvažnijem koraku se stvara i temelj za glavni proizvod kontrolinga, a to su menadžerski izvještaji. Posebno je važno da se procesi kontrolinga kvalitetno postave u smislu informatičke podrške i praktičnosti procesa jer se na taj način povećava isplativost ulaganja u uvođenje kontrolinga.

U završnom četvrtom koraku kontroling redovito sastavlja menadžerske izvještaje koje prema potrebi prilagođava promjenama u poslovanju poduzeća. Ključni dio menadžerskih izvještaja koje sastavlja kontroling je kvalitetna analiza svih utjecaja unutar poduzeća i iz okruženja na ostvarenje plana i vrijednost poduzeća. Izvještaji zajedno s analizom na taj način postaju osnova za kvalitetnu raspravu sa svim ključnim ljudima unutar poduzeća o mjerama koje je potrebno poduzeti. Kada ključni ljudi na stolu imaju sve potrebne činjenice s objašnjenjem njihovih uzročno-posljedičnih veza, tada rasprava brzo skreće iz subjektivnih razmišljanja i dojmova u smjeru konkretnih zaključaka i rješenja problema.

Funkciju kontrolinga u poduzeću možemo usporediti s funkcijom mjernih instrumenata u pilotskoj kabini zrakoplova. Let zrakoplovom je jedna vrlo složena operacija koja ne bi bila moguća bez praćenja svih pokazatelja važnih za njegovo upravljanje. Pilot na ploči s mjernim instrumentima na dlanu ima sve pokazatelje kretanja zrakoplova te se može u potpunosti posvetiti donošenju odluka da održi let na planiranoj ruti. Bez tih mjernih instrumenata bi se morao osloniti na svoju intuiciju i samostalno istraživanje potrebnih informacija što bi ga u velikoj mjeri omelo u njegovoj osnovnoj zadaći.

Kada se u poduzeću jednom uspostavi kontinuitet procesa kontrolinga, rizik propuštanja donošenja ispravnih odluka je sveden na minimum. Kontroling postaje produžena ruka menadžmenta i olakšava mu donošenje odluka na način da menadžmentu postaje potpuno transparentan i razumljiv utjecaj njegovih odluka na uspjeh poduzeća.

2626 ukupne posjete 1 posjete danas

Nastavkom korištenja ove web stranice pristajete na korištenje kolačića (cookies) više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close