Konverzija u euro – 3. dio – Razdoblje dvojnog optjecaja

Konverzija u euro – 3. dio – Razdoblje dvojnog optjecaja

Objavljeno: 29.11.2022.

Dana 01.01.2023. godine euro postaje službena valuta RH. To znači da od toga dana hrvatske fizičke i pravne osobe međusobno vrše plaćanja u euru. Kune na bankovnim računima automatizmom se konvertiraju u euro, po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 kuna za jedan euro. Ugovori sklopljeni u kunama vrijede i nadalje, ali se kunski iznos automatizmom konvertira u eurski (načelo pravnog kontinuiteta). Ipak, kako prelazak na euro ne bi bio kaotičan, u prva dva tjedna vrijediti će posebna pravila. To razdoblje zovemo razdobljem dvojnog optjecaja.

 Razdoblje dvojnog optjecaja (01.01.2023.-14.01.2023.)

Razdoblje dvojnog optjecaja započinje 1.1.2023. u 00:00 te traje zaključno do 14.1.2023. u 24:00). U tom razdoblju, gotovinska plaćanja mogu se vršiti i u euru i u kunama. Znači, u tom periodu zakonsko sredstvo plaćanja gotovinom jest i kuna i euro. Sva ostala domaća (bezgotovinska) plaćanja vršiti će se u euru.

Pravila dvojnog iskazivanja cijena u euru i kunama, prema potrošačima (fizičkim osobama koje ne nastupaju kao poduzetnici), vrijede i dalje, sve do 31.12.2023.g. O pravilima dvojnog iskazivanja pisali smo u jednom o naših članaka.

Valuta evidentiranja

Knjigovodstvene evidencije za 2022. godinu zaključuju se na dan 31.12.2022.g., u kunama. Knjigovodstvene evidencije se od 01.01.2023.g. vode u euru (službena valuta RH). Početna stanja unositi će se također u euru.

Izdavanje računa

Na računu (fakturi) imamo tri bitna datuma: 1. datum isporuke (datum računa), 2. datum dospijeća i 3. datum izdavanja računa (datum fiskalizacije).

Nadalje pojašnjavamo utjecaj ovih datuma na postupanje prilikom izdavanja računa i na njihovo evidentiranje:

  1. Datum računa (to je datum isporuke) – u porezno-računovodstvenom smislu, u pravilu je ovo najvažniji datum jer određuje u kojem mjesecu i godini će taj račun biti evidentiran i knjižen. Tako, ukoliko je isporuka izvršena do 31.12.2022., račun pripada 2022-oj godini i knjiži se u knjige 2022. godine, u kunama, bez obzira na valutu plaćanja.
  2. Datum dospijeća – u prelaznom razdoblju ovo je ključan datum za odabir valute plaćanja. Tako, ukoliko je isporuka u 2022. godini (datum računa do 31.12.2022.), sa dospijećem plaćanja do 31.12.2022.g., tada je valuta plaćanja kuna (jer je to službena valuta za 2022. godinu). Ukoliko je dospijeće plaćanja u 2023. godini, tada će valuta plaćanja biti euro. Račun će u knjigama biti evidentiran u kunama jer pripada 2022. godini.
  3. Datum izdavanja računa (fiskalizacije) – kao takav ne utječe na valutu niti plaćanja niti knjiženja.

Obračun plaće za prosinac 2022.g.

Plaće za prosinac 2022.g. knjiže se u 2022-oj godini, u kunama. Ukoliko se isplaćuju do 31.12.2022.g., JOPPD obrazac se radi u kunama. Ukoliko se isplaćuju u siječnju 2023. godine, JOPPD obrazac se radi u eurima (knjiži se u kunama). Korekcije obrazaca rade se u valuti obrasca koji se korigira.

Obračun PDV-a

Obračun PDV-a za prosinac 2022.g. radi se (iskazuje se) u kunama ali se plaća u eurima.

Prijava poreza na dobit i financijski izvještaji za 2022. godinu

Ukoliko poslovna godina završava do 31.12.2022.g., financijski izvještaji, prijava poreza na dobit i ostala pripadajuća dokumentacija, iskazuju se u kunama.

Ukoliko poslovna godina završava nakon 31.12.2022.g., navedeni izvještaji iskazuju se u euru.

Poslovanje s gotovinom u razdoblju dvojnog optjecaja

Poduzetnici koji naplaćuju u gotovini, prvenstveno maloprodaje, morati će se dodatno pripremiti za dvovalutno poslovanje. Oni su dužni prihvaćati obje valute kao sredstvo plaćanja, u razdoblju 01.01.-14.01.2023.g.

Povrat novca kupcu vršiti će se u eurima. Iznimno, ako primatelj plaćanja nije u objektivnoj mogućnosti ostatak iznosa vratiti u gotovom novcu eura, može ostatak vratiti u gotovom novcu kune ili kombinirano kune i euri.

Tijekom tih 14 dana dvojnog optjecaja primatelj plaćanja će u trenutku naplate biti dužan prihvatiti najviše 50 komada kovanica kune u jednoj transakciji i odgovarajući broj novčanica kune, primjenjujući već postojeća ograničenja u plaćanju gotovinom – (kada se naplaćuje račun od poduzetnika – do 5.000,00 kn, a ostala naplata do 75.000,00 kn).

Prilikom pologa utrška, na banku će se položiti i kune i euri. Za potrebe blagajničkog minimuma (sitan novac u blagajni), koristiti će se euri.

Kune u blagajni bi do 31.12.2022.g. trebalo položiti na banku. Od 01.01.2023.g. u blagajni prodajnog mjesta smiju biti euri, osim kuna primljenih u vidu dnevnog utrška. Kune treba položiti na banku jer se iste ne smiju koristiti za povrat novca kupcima. Od 01.01.2023.g. u glavnoj blagajni poduzetnika trebaju biti euri. Treba voditi brigu i o blagajničkom maksimumu.

Odluke o blagajničkom maksimumu i minimumu bilo bi uputno od 01.01.2023.g. donijeti u eurima.

Razdoblje nakon završetka dvojnog optjecaja

Počinje 15.01.2023.g. Nakon ovog datuma, gotovinsko plaćanje će biti moguće isključivo u eurima.

Obveza dvojnog iskazivanja ostaje do 31.12.2023. godine.

Nadamo se da će vam ove smjernice biti od koristi u slijedeća dva mjeseca.

Tibor Jankač

742 ukupne posjete 2 posjete danas

Nastavkom korištenja ove web stranice pristajete na korištenje kolačića (cookies) više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close