Neoporezivi primici, Izmjene Zakona o PDV-u, posebni porez na dobit, oporezivanje naslijeđa iz inozemstva, isplata na račun Revolut banke

Neoporezivi primici, Izmjene Zakona o PDV-u, posebni porez na dobit, oporezivanje naslijeđa iz inozemstva, isplata na račun Revolut banke

Objavljeno: 19.10.2022.

Pripremila: Biljana Stanković, porezna savjetnica

1) Povećani iznosi neoporezivih isplata zaposlenicima

Krajem rujna objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, kako bi se omogućila isplata uvećanih iznosa neoporezivih primitaka radnicima u uvjetima visoke inflacije.

Izmjene se odnose na slijedeće primitke:

  • Prigodne nagrade – božićnice, regresi i slične naknade
  • Otpremnine – odlazak radnika u mirovinu
  • Dar u naravi
  • Dar djetetu do 15 godina starosti – ono koje je do zadnjeg dana kalendarske godine navršilo 15 godina
  • Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe
  • Novčane naknade za radne rezultate i slično
  • Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika

Prigodne nagrade poput božićnica, regresa i sličnih isplata od sada će se moći isplaćivati u neoporezivom iznosu do 5.000,00 HRK godišnje, no tijekom ove godine moći će se neoporezivo isplatiti samo razlika između već isplaćenog iznosa i uvećanog iznosa prema novom Pravilniku. Isto vrijedi i za otpremninu radniku koji odlazi u mirovinu (neoporeziv iznos do 10.000,00 HRK), dar djetetu do 15 godina starosti (godišnje do 1.000,00 HRK), dar u naravi (do 1.000,00 HRK godišnje), nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika (godišnja neoporeziva isplata do 7.500,00 HRK).

Naknade za korištenje privatnog automobila povećane su na 3,00 HRK po kilometru, i novi iznos naknade može se neoporezivo isplatiti za vožnje započete od 01. listopada 2022. godine.

Počevši od 01. siječnja slijedeće godine, mijenja se i način obračuna neoporezivih naknada za prehranu radnika. Od tada će se na mjesečnoj razini utvrđivati pravo na iznos naknade za troškove prehrane za pojedinog radnika, pri čemu, ako radnik iskoristi mjesečni razmjerni iznos novčane paušalne naknade (godišnji iznos 6.000,00 HRK), tada za taj mjesec nema pravo na razmjerni iznos naknade troškova prehrane na temelju vjerodostojne dokumentacije (godišnje 12.000,00 HRK). To će omogućiti da isti radnik u tijeku jedne godine promijeni način obračuna troškova prehrane uz poštovanje propisanih neoporezivih iznosa za oba načina obračuna.

 

2) Izmjene i dopune Zakona o PDV-u

Od 01. listopada stupile su na snagu i izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost, kojima se uvode snižene stope PDV-a na neke isporuke u vezi s grijanjem te isporukom i ugradnjom solarnih ploča i fotonaponskih panela. Uvedene su i promjene u vezi s uvođenjem eura u Republiku Hrvatsku, no te nove odredbe stupaju na snagu 01. siječnja 2023. godine.

  • Primjenjuje se snižena stopa PDV-a od 5% na isporuku grijanja iz toplinskih stanica, uključujući naknade vezane uz tu isporuku te isporuke ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke iz KN oznake 4401, koje su obavljene u razdoblju od 01. listopada 2022. godine do 31.ožujka 2023. godine. Prema jednom službenom mišljenju Središnjeg ureda Porezne uprave RH, snižena stopa odnosi se i na piljevinu i refile iz spomenute KN oznake 4401, mada piljevina i refili nisu izrijekom spomenuti u tekstu Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
  • Primjenjuje se snižena stopa od 0% na isporuku i ugradnju solarnih ploča i fotonaponskih panela na privatne stambene objekte, prostore za stanovanje te javne i druge zgrade koje se koriste za aktivnosti od javnog interesa te isporuku i ugradnju solarnih ploča i fotonaponskih panela u blizini takvih objekata, prostora i zgrada. O poreznom tretmanu solarnih ploča više se može pročitati u slijedećoj točki, a na temelju objave pojašnjenja na Internet stranicama Porezne uprave.

 

3) Isporuka i ugradnja solarnih ploča

Kao što je već rečeno u prethodnoj točki, propisana je stopa od 0% PDV-a na isporuke i ugradnju solarnih ploča na privatne stambene objekte , prostore za stanovanje te javne i druge zgrade koje se koriste za aktivnosti od javnog interesa te isporuku i ugradnju solarnih ploča u blizini takvih objekata, prostora i zgrada.

Prema pojašnjenju Porezne uprave RH, pod pojmom isporuka i ugradnja solarnih ploča podrazumijeva se realizacija projekata izvedbe jednostavnih građevina (propisi kojima se regulira gradnja). Time je obuhvaćen i projektni i izvedbeni dio od strane jednog ili više izvođača. Porezna uprava također pojašnjava da se stopom PDV-a od 0% oporezuje „sva potrebna oprema i radovi (uključujući grupu opreme fotonaponski paneli, inverter, baterija (opcionalno), građevinska konstrukcija i kabelski razvod, solarni kolektori, spremnik tople vode, cirkulacijska pumpa i grupa radovi i usluge i to izvođenje radova na montaži, projektiranje i ishođenje dozvola i priključenje na elektroenergetsku distribucijsku mrežu).“

Naglašava se da se stopom od 0% PDV-a ne može oporezivati isporuka solarnih ploča bez ugradnje, a to vrijedi i za ostalu opremu koja prati ugradnju solarnih ploča. Sniženom stopom se ne može oporezivati ni isporuka i ugradnja solarnih ploča koja ne predstavlja realizaciju projekta izvedbe jednostavne građevine.

U lancu nabave solarnih ploča, porezni obveznik PDV-a koji izvodi isporuku i ugradnju solarnih ploča na svoju isporuku (uz poštivanje prethodno navdenih uvjeta) može primijeniti 0% stopu PDV-a, no kada on nabavlja solarne ploče te prateću opremu i usluge potrebne za ugradnju bit će obvezan platiti 25% PDV-a (i iskoristiti ga kao pretporez, ako ima pravo na potpuni odbitak pretporeza).

Doduše, kada podizvođač pruža isporuke vezane za izvedbeni dio projekta – usluga vezana za izvođenje projekta jednostavne građevine (prema posebnom propisu) podliježe prijenosu porezne obveze na glavnog izvođača – ako je upisan u sustav PDV-a.

Stopa od 0% na isporuku i ugradnju solarnih ploča stupa na snagu jedan dan nakon dana objave Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost u „Narodnim novinama“. Time porezni obveznici kojima je isporuka i ugradnja izvršena od listopada 2022. nadalje neće morati plaćati na takve isporuke PDV po stopi od 25%, već će moći koristiti ovo oslobođenje i u ovoj kalendarskoj godini. Za isporuke izvršene prije listopada 2022. godine primjena stope od 0% neće biti moguća.

 

4) Posebni ili dodatni porez na dobit

U javnim medijima u posljednje vrijeme sve češće čujemo prognoze o vjerojatnom uvođenju posebnog poreza na dobit na ekstraprofite pojedinih poduzeća, koji su ostvareni u uvjetima visokih cijena energenata, a sa ciljem pravednije raspodjele izuzetno visoke dobiti ka ekonomski ugroženijim krajnjim korisnicima koji u ovim izvanrednim okolnostima plaćaju vrlo visoke račune za energiju.

Jako povećane iznose dobiti trenutno ostvaruju proizvođači fosilnih goriva, nafte i plina, ali i vjetroelektrane, nuklearke i općenito proizvođači energije iz low-carbon izvora.

Hrvatska Vlada planira uputiti prijedlog Zakona o posebnom porezu na dobit Saboru do kraja tekuće godine, a potaknuta prijedlogom Europske komisije iznesenim u mjesecu rujnu.

 

5) Oporezivanje nasljedstva iz inozemstva

Krajem rujna Središnji je ured Porezne uprave RH pojasnio podliježe li nasljeđivanje novčanih sredstava iz inozemstva hrvatskim porezom na nasljedstva i darove, kada se naslijeđena sredstva nalaze na bankovnim računima ostavitelja u inozemstvu.

Prema tumačenju Porezne uprave RH, plaćanje poreza na nasljedstva i darove zasniva se na teritorijalnom načelu. Zakonom o lokalnim porezima obveznicima poreza na nasljedstva i darove određene su fizičke i pravne osobe koje na području Republike Hrvatske naslijede, prime na dar ili steknu po drugoj osnovi bez naknade imovinu na koju se plaća spomenuti porez. I

To znači da se plaća na gotov novac, novčane tražbine i vrijednosne papire (vrijednosnice) te pokretnine (pojedinačna tržišna vrijednost na dan utvrđivanja porezne obveze je veća od 50.000,00 HRK), koje se stječu na području Republike Hrvatske.

Na kraju se izvodi zaključak, da se na nasljedstva koja se nalaze u inozemstvu ne primjenjuju odredbe Zakona o lokalnim porezima i posljedično hrvatski građani koji naslijede novčana sredstva koja se nalaze na bankovnim računima ostavitelja u inozemstvu ne moraju platiti porez na nasljedstvo u Hrvatskoj.

 

6) Isplata na račun Revolut banke

Središnji ured Porezne uprave RH izdao je službeno mišljenje o isplati primitaka od nesamostalnog rada na račune hrvatskih građana otvorene kod Revolut banke.

Hrvatska Narodna Banka HNB početkom lipnja ove godine izdala je obavijest da je Revolut Bank UAB izdano odobrenje o proširenju pružanja usluga na području Republike Hrvatske, po kojem Revolut Bank UAB u Hrvatskoj može, pored pružanja usluga primanja depozita i ostalih povratnih sredstava, pružati i platne usluge odnosno usluge otvaranja i vođenja računa za plaćanje: tekućih ili žiroračuna.

Porezna Uprava RH iz toga zaključuje da nema zapreke za isplatom primitaka od nesamostalnog rada na račune hrvatskih građana u toj banci.

Bitno je napomenuti, da se tim mišljenjem van snage stavlja mišljenje od 27. rujna 2021. godine, Klasa 410-01/21-01/646, u dijelu koji se odnosi na isplatu primitaka na račune kreditne institucije Revolut Bank UAB.

.

 

Izvori: službene stranice Porezne uprave RH

978 ukupne posjete 2 posjete danas

Nastavkom korištenja ove web stranice pristajete na korištenje kolačića (cookies) više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close