Oporezivanje drugog dohotka nakon 01.01.2017. (uključujući autorske honorare)

Fotka Ivana PavicDrugi dohodak nakon porezne reforme

Objavljeno: 25.07.2017.

Autorica: Ivana Pavić, mag. oec.

Poreznom reformom koja je nastupila od 1.1.2017. došlo je do značajnih izmjena u obračunu drugog dohotka. Izmjene su nastupile u okviru smanjenja stopa oporezivanja i stopa doprinosa na drugi dohodak, dok se ujedno uvode doprinosi u kategorije drugog dohotka gdje se do sada nisu obračunavali. U članku su opisani obračuni davanja na: autorske honorare, honorare umjetnicima, drugi dohodak umirovljenika i općenito na drugi dohodak.

Smanjenje stopa za obračun doprinosa prema drugom dohotku

Od 1. siječnja 2017. (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (Nar. nov., br. 115/16.)) za sve isplate drugog dohotka prema kojima postoji obveza obračuna doprinosa , doprinosi se obračunavaju po sljedećim stopama:

  • doprinosi za mirovinsko I. stup – stopa 7,5% (prije 15%), odnosno 10% za umirovljenike i druge obveznike samo I. stupa (prije se primjenjivao izuzetak od obračuna doprinosa za umirovljenike),
  • doprinosi za mirovinsko II. stup – stopa 2,5%, odnosno 0% za umirovljenike, te
  • doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje – stopa 7,5 % (prije 15%).

Smanjenje stope oporezivanja drugog dohotka

Prema novom Zakonu o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16.), stopa poreza na dohodak kojim se oporezuje porezna osnovica po osnovi drugog dohotka smanjuje se na 24 %, u odnosu na prijašnjih 25 %.

Naime, uvodi se i obvezno godišnje oporezivanje drugog dohotka. Prema izmjenama kada bi porezni obveznik ostvario primitke po osnovi drugog dohotka do visine peterostruke svote osnovice osobnog odbitka (12.500,00 kn), isti bi se oporezivao samo godišnjom stopom od 24 %, u protivnom 36%.

Na sve isplate drugog dohotka koje će isplatitelji isplaćivati nakon 1. siječnja 2017. godine doprinosi i porez na dohodak obračunavaju se prema načelu blagajne, bez obzira na to kada su ugovori sklopljeni.

Za primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak isplatitelji su obvezni predati obrazac JOPPD na dan isplate primitka ili najkasnije sljedeći dan.

 

 

Primjeri obračuna drugog dohotka

 

Tablica 1. OBRAČUN DRUGOG DOHOTKA

Redni broj Opis Iznos u kn
I. Bruto svota drugog dohotka       1.000,00
II. Doprinos za mirovinsko 10%          100,00
  I. stup 7,5 % (I. x 7,5%)             75,00
  II. stup 2,5 % (I. x 2,5%)             25,00
III. Porezna osnovica (I. – II.)          900,00
IV. Porez 24% (III. x 24%)          216,00
V. Prirez 18% (IV. x 18%)             38,88
VI. Ukupno porez i prirez (IV. + V.)          254,88
VII. Neto (III. – VI.)          645,12
VIII. Doprinos za zdr. osig 7,5% (I. x 7,5%)             75,00
IX. Ukupno trošak isplatitelja (I. + VIII.)       1.075,00

 

Sukladno prikazanom obračunu u Tablici 1. ukupan trošak isplatitelja drugog dohotka je 1.075,00 kn, dok se primatelju na žiro-račun isplaćuje 645,12 kn.

Utvrđivanje bruto svote na zadanu neto svotu

koef = ((ppr x 0,9) + 10 )/(100 – (ppr x 0,9) + 10)+ 1

ppr = stopa poreza uvećana za koeficijent prireza (npr. primatelj iz Zagreba: 24 x 1,18=28,32)

koef = koeficijent za pretvaranje neto iznosa u bruto

 

Tablica 2. OBRAČUN DRUGOG DOHOTKA UMIROVLJENIKA

Redni broj Opis Iznos u kn
I. Bruto svota drugog dohotka       1.000,00
II. Doprinos za mirovinsko I. stup 10% (I. x 10%)          100,00
III. Porezna osnovica (I. – II.)          900,00
IV. Porez 24% (III. x 24%)          216,00
V. Prirez 18% (IV. x 18%)             38,88
VI. Ukupno porez i prirez (IV. + V.)          254,88
VII. Neto (III. – VI.)          645,12
VIII. Doprinos za zdr. osig 7,5% (I. x 7,5%)             75,00
IX. Ukupno trošak isplatitelja (I. + VIII.)       1.075,00

 

Sukladno prikazanom obračunu u Tablici 2. ukupan trošak isplatitelja drugog dohotka umirovljeniku je 1.075,00 kn, dok se umirovljeniku na žiro-račun isplaćuje 645,12 kn.

Utvrđivanje bruto svote na zadanu neto svotu

koef = ((ppr x 0,9) + 10 )/(100 – (ppr x 0,9) + 10)+ 1

ppr = stopa poreza uvećana za koeficijent prireza (npr. umirovljenik iz Zagreba: 24 x 1,18=28,32)

koef = koeficijent za pretvaranje neto iznosa u bruto

 

Tablica 3. OBRAČUN AUTORSKOG HONORARA

Redni broj Opis Iznos u kn
I. Bruto svota drugog dohotka       1.000,00
II. Paušalni izdatak 30 % (I. x 30%)          300,00
III. Osnovica za doprinose (I. – II.)          700,00
IV. Doprinos za mirovinsko 10%             70,00
V. I. stup 7,5 % (III. x 7,5%)             52,50
  II. stup 2,5 % (III. x 2,5%)             17,50
VI. Porezna osnovica (III. – IV.)          630,00
VII. Porez 24% (VI. x 24%)          151,20
VIII. Prirez 18%(VII. x 18%)             27,22
IX. Ukupno porez i prirez (VII. + VIII.)          178,42
X Neto (VI. – IX. + II.)          751,58
XI. Doprinos za zdr. osig 7,5% (III. x 7,5%)             52,50
XII. Ukupno trošak isplatitelja (red. br. I. + XI.)       1.052,50

 

Sukladno prikazanom obračunu u Tablici 3. ukupan trošak isplatitelja autorskog honorara je 1.052,50  kn, dok se primatelju na žiro-račun isplaćuje 751,58 kn.

Utvrđivanje bruto svote na zadanu neto svotu

koef = ((ppr x 0,63) + 7 )/(100 – (ppr x 0,63) + 7)+ 1

ppr = stopa poreza uvećana za koeficijent prireza (npr. primatelj iz Zagreba: 24 x 1,18=28,32)

koef = koeficijent za pretvaranje neto iznosa u bruto

 

Tablica 4. OBRAČUN AUTORSKOG HONORARA UMJETNIKA

Redni broj Opis Iznos u kn
I. Bruto svota drugog dohotka       1.000,00
II. Paušalni izdatak 55 % (I. x 55%)          550,00
III. Osnovica za doprinose (I.-II.)          450,00
IV. Doprinos za mirovinsko 10%             45,00
V. I. stup 7,5 % (III. x 7,5%)             33,75
  II. stup 2,5 % (III. x 2,5%)             11,25
VI. Porezna osnovica (III. – IV.)          405,00
VII. Porez 24% (VI. x 24%)             97,20
VIII. Prirez 18%(VII. x 18%)             17,50
IX. Ukupno porez i prirez (VII. + VIII.)          114,70
X Neto (VI. – IX. + II.)          840,30
XI. Doprinos za zdr. osig 7,5% (III. x 7,5%)             33,75
XII. Ukupno trošak isplatitelja (red. br. I. + XI.)       1.033,75

 

Sukladno prikazanom obračunu u Tablici 4. ukupan trošak isplatitelja autorskog honorara umjetnika je 1.033,75 kn, dok se primatelju na žiro-račun isplaćuje 840,30 kn.

Utvrđivanje bruto svote na zadanu neto svotu

koef = ((ppr x 0,4050) + 4,5 )/(100 – (ppr x 0,4050) + 4,5)+ 1

ppr = stopa poreza uvećana za koeficijent prireza (npr. primatelj iz Zagreba: 24 x 1,18=28,32)

koef = koeficijent za pretvaranje neto iznosa u bruto.

 

Tablica 5. OBRAČUN POREZA NA DRUGI DOHODAK OSLOBOĐEN DOPRINOSA

Redni broj Opis Iznos u kn
I. Bruto svota drugog dohotka       1.000,00
II.. Porez 24% (I. x 24%)          240,00
III. Prirez 18%(II. x 18%)             43,20
IV. Ukupno porez i prirez (II. + III.)          283,20
V. Neto (I. – IV.)          716,80

 

Sukladno prikazanom obračunu u Tablici 4. ukupan trošak isplatitelja je 1.000,00 kn, dok se primatelju na žiro-račun isplaćuje 716,80 kn.

Utvrđivanje bruto svote na zadanu neto svotu

koef = ppr/(100 – ppr)+ 1

ppr = stopa poreza uvećana za koeficijent prireza (npr. primatelj iz Zagreba uz primjenu porezne stope od 12%: 12 x 1,18= 14,16)

koef = koeficijent za pretvaranje neto iznosa u bruto

 

*u svim primjerima primatelj drugog dohotka ima prebivalište u Zagrebu, te mu je isplaćen bruto dohodak u iznosu od 1.000,00 kn.

 

6179 ukupne posjete 1 posjete danas

Nastavkom korištenja ove web stranice pristajete na korištenje kolačića (cookies) više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close