Potpora HZZ-a za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena

Pripremila: Biljana Stanković, porezna savjetnica

Objavljeno: 03.07.2020.

Potpora HZZ-a za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena

Prije nekoliko dana Hrvatski zavod za zapošljavanje (nadalje HZZ) objavio je uvjete za korištenje potpore za očuvanje radnih mjesta, putem skraćivanja radnog vremena. Mjera u vidu subvencije za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od uobičajenog, ali ne kraćem od 50% dosadašnjeg mjesečnog fonda sati, u iznosu do najviše 2.000,00 kuna po radniku će se primjenjivati na razdoblje od 01.06.2020. do 31.12.2020. godine s ciljem pomoći poslodavcima kod kojih je zbog pojave pandemije COVID-19 došlo do značajnog smanjenja opsega poslovanja.

Ciljani poslodavci

Potporu mogu zatražiti poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost i zapošljavaju najmanje 10 radnika, s time da:

  1. a) oni koji zapošljavaju 10 – 50 radnika zahtjev za potporu trebaju podnijeti za najmanje 20% radnika,
  2. b) oni sa 51 i više radnika trebaju podnijeti zahtjev za najmanje 10% radnika.

Poslodavac može koristiti mjeru ukoliko je u svim prethodnim mjesecima isplatio plaću propisanu ili ugovorenu ugovorom o radu, kolektivnim ugovorima i ostalim važećim aktima. Poslodavci koji već koriste mjere HZZ i drugih davatelja i trošak plaće im je opravdan trošak, ne mogu pored već postojeće koristiti i ovu mjeru, no o tome će vjerojatno biti objavljeno više informacija u nadolazećim danima.

Radnici za koje se može tražiti potpora

Potpora se može zatražiti samo za radnike koji su bili već zaposleni kod poslodavca na dan 31.05.2020. godine, za koje ne teče otkazni rok i ne rade na daljinu te nisu vlasnici, suvlasnici, osnivači, članovi uprave, direktori, prokuristi i sl. odnosno, ne posjeduju 25% ili više dionica i udjela u poslovnom subjektu – poslodavcu. Radnici moraju biti zaposleni isključivo na puno radno vrijeme, dok vrsta ugovora o radu može biti i na neodređeno i na određeno radno vrijeme.

Najmanje 30 dana od dana prestanka korištenja potpore poslodavac ne smije dostaviti otkaz ugovora o radu radniku za kojeg je koristio potporu, osim u slučajevima odlaska u mirovinu, prestanka ugovora o radu na određeno vrijeme, osobno uvjetovanog otkaza, skrivljenog ponašanja radnika i izvanrednog otkaza ugovora o radu.

Uvjet za dobivanje potpore

Osnovni uvjet dobivanja potpore jest pad prometa od najmanje 20% u mjesecu za koji se traži potpora u odnosu na isti mjesec u prethodnoj godini te dodatnim promjenama u poslovanju poput pada narudžbi temeljem raskida ili izmjena ugovora s kupcima, nemogućnosti ugovaranja novih poslova tijekom epidemije COVID-19, nemogućnosti isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, materijala i opreme te nemogućnosti novih narudžbi sirovina, materijala i opreme. Poslodavci iz prerađivačke industrije mogu ostvariti potporu uz navedene posebne razloge čak i ako im je iznos isporuka smanjen za manje od 20%.

Podnošenje zahtjeva

Zahtjevi se podnose putem interneta, u tekućem mjesecu za naredni mjesec, s izuzetkom mjeseca lipnja 2020. Isplate potpora vršit će se do 30. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Poslodavac je obvezan radniku isplatiti punu plaću, nakon čega će mu HZZ isplatiti iznos potpore. Za taj iznos potpore, doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje dužan je obračunati i uplatiti poslodavac, a HZZ će na temelju podataka Porezne uprave o uplaćenim doprinosima izvršiti povrat poslodavcu.

Ograničenja

Poslodavci koji dobiju potporu bit će je obvezni vratiti ako od trenutka dobivanja potpore pa sve do 31.12.2021. godine isplate bilo kakvu dividendu ili udjel u dobiti, ako zakonskim zastupnicima društva dodijele vlastite dionice ili poslovne udjele društva ili im omoguće opcijsku kupnju dionica (odnosno slično pravo).

Potporu će morati vratiti i ako zakonskim zastupnicima društva isplate bonuse za radne rezultate, nagrade za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa iz propisa u svezi s porezom na dohodak te ako poslodavac kao poslovni subjekt stekne vlastite dionice i udjele.

 

Izvor: HZZ – Hrvatski zavod za zapošljavanje

 

2016 ukupne posjete 2 posjete danas

Nastavkom korištenja ove web stranice pristajete na korištenje kolačića (cookies) više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close