Program zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti, Isplata primitaka na račune Revolut, Nova e-usluga HZMO, Kamatna stopa za povezane osobe

Program zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti, Isplata primitaka na račune Revolut, Nova e-usluga HZMO, Kamatna stopa za povezane osobe

Pripremila: Biljana Stanković, porezna savjetnica

Objavljeno: 30.12.2021.

U nastavku pročitajte o novostima u prosincu 2021.g.

1) Program zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za prosinac 2021. g.

Podsjećamo na mogućnost korištenja mjere zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za prosinac 2021.

Središnji ured HZZ-a (Hrvatskog zavoda za zapošljavanje) objavio je uvjete i načine korištenja sredstava u sklopu provođenja spomenute mjere, na svojim internetskim stranicama pa ćemo ovdje spomenuti samo najvažnije informacije.

Ciljane skupine poslodavaca za korištenje mjere jesu:

  • Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja turoperatori) i ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima,
  • Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih,
  • Organiziranje kulturnih, sportskih i poslovnih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja te prateće djelatnosti,
  • Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača,
  • Prijevoz i skladištenje: Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika (NKD 49.31) i Ostali kopneni prijevoz putnika (NKD 49.39),
  • Djelatnosti pripreme i usluživanja pića (NKD 56.30) (noćni i disko klubovi),
  • Djelatnosti cateringa – poslodavci koji većinu prihoda ostvaruju od cateringa u industriji događaja.

 

Posebne skupine poslodavaca koji mogu koristiti mjeru nevezano za djelatnost jesu:

  1. poslodavci s područja na kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije, ako su zbog objektivnih razloga poslovno-proizvodni procesi bitno smanjeni ili onemogućeni,

2.Poslodavci kojima je djelomično i/ili u cijelosti zabranjen rad odlukama Stožera civilne zaštite (lokalnog, nacionalnog itd.).

Mjeru ne mogu koristiti poslodavci koji nisu isplatili ugovorenu, utvrđenu ili propisanu plaću za sve mjesece koji prethode mjesecu za koji se traži potpora, poslodavci kojima je utvrđeno kršenje Odluke Stožera civilne zaštite, zatim, kojima je utvrđeno kršenje Odluke Vlade RH o iznimnim mjerama kontrole cijena i oni kojima su utvrđeni određeni prekršaji u svezi s provođenjem Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Potporu ne mogu dobiti niti iznajmljivači privatnog smještaja, a ni OPG-i koji nisu u sustavu poreza na dohodak ili dobit.

Uvjet COVID-19 potvrde

Potpora za prosinac 2021. može se odobriti za sve radnike za koje poslodavac traži potporu ako do 21. siječnja 2022. godine 70 i više posto radnika za koje je zatražena potpora posjeduje EU digitalnu COVID-19 potvrdu ili su stekli uvjete za njeno dobivanje.

Ako COVID-19 digitalnu potvrdu na dan 21. siječnja 2022. godine posjeduje manje od 70 posto radnika (ili je steklo uvjete za dobivanje) za koje je potpora zatražena, ona se može ostvariti u postotku razmjernom broju radnika koji su stekli potvrdu ili uvjete za njeno dobivanje.

Podatke o posjedovanju EU digitalne COVID potvrde HZZ će pribaviti razmjenom podataka s nadležnim tijelima.

Visina potpore

Visina potpore iznosi najviše 4.000,00 HRK za radnika koji radi u punom radnom vremenu. Ovisno o postotku pada prihoda, iznos potpore za radnika kretat će se od 2.000,00 HRK do 4.000,00 HRK. Kao potpora se isplaćuje i doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualizirane kapitalizirane štednje (i za staž s povećanim trajanjem).

Rokovi i predaja zahtjeva

Potpora se ne može odobriti za radnike zaposlene nakon 30. studenog 2021. godine i za prosinac je mogu koristiti samo poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav HZMO-a do 31. ožujka 2021. godine.

Isplata mjesečnih troškova plaće za prosinac 2021. godine odobravat će se za zahtjeve predane od 27. prosinca 2021. godine do 20. siječnja 2022. godine.

 

Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi mjera-zrm.hzz.hr i HZZ ne preuzima odgovornost za nepravilnu ili zakašnjelu predaju zahtjeva.

Kriteriji

Pravo na potporu imaju poslodavci koji su pretrpjeli pad prihoda/primitaka u prosincu 2021. godine u odnosu na prosinac 2019. g, što se dokazuje PDV obrascima za prosinac  2019. i prosinac 2021. godine. Poslodavci osnovani nakon 1. prosinca 2019. godine, dokazuju pad prihoda obrascem za siječanj 2020. godine, a oni osnovani nakon 1. veljače 2020. godine pad prihoda dokazuju PDV obrascem na za rujan 2020. godinu. Osnovani nakon 1. listopada 2020. godine pad prihoda dokazuju obrascem za svibanj 2021. godine. Iznimno, poslodavci osnovani nakon 1. prosinca 2019. godine, koji nisu odmah započeli s poslovanjem, moraju za usporedbu uzeti prvi cjeloviti kalendarski mjesec poslovanja.

Tromjesečni obveznici PDV-a dokazuju pad prihoda za treće tromjesečje 2021. godine u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, temeljem predaje PDV obrazaca za ta tromjesečja. Iznimno, oni osnovani u četvrtom tromjesečju 2019. godine i kasnije, pad prihoda za treće tromjesečje 2021. dokazuju u odnosu na drugo tromjesečje 2021. godine.

Oni koji nisu u sustavu PDV-a, dokazuju pad prihoda temeljem tablice pada prihoda ili primitaka.

Detaljnije informacije možete pronaći na web stranicama HZZ-a.

 

2) Mogućnost isplate primitaka na račune Revolut

U posljednje vrijeme česti su bili upiti poslodavaca i građana o mogućnosti isplate dohodaka na kunske račune kod kreditne institucije Revolut Bank UAB i kunske račune kod digitalne institucije za elektronički novac Revolut Payments UAB.

Krajem 2019. godine Porezna uprava prvi put se očitovala mišljenjem temeljenim na prethodnom mišljenju HNB, u kojem objašnjava da se „digitalne institucije za elektronički novac smatraju posebnom vrstom pružatelja platnih usluga čije je osnivanje i poslovanje uređeno Zakonom o elektroničkom novcu i da se zbog toga isplata plaće radnika isplaćene na kunski račun digitalne institucije za elektronički novac Revolut Payments UAB ne smatra isplatom na račun kod banke“.

Sredinom ove godine postavljeno je i pitanje smatra li se Revolut Bank UAB bankom ili kreditnom institucijom za elektronički novac. Očitovanjem Hrvatske Narodne Banke doznaje se da „HNB je za spomenutu kreditnu instituciju Revolut Bank UAB dobila obavijest nadležnog tijela matične države članice o namjeri neposrednog pružanja usluga na području RH,…, ali samo onih koje se odnose na primanje depozita i ostalih povratnih sredstava, dok ostale usluge neće i ne smije pružati. Također, proizlazi kako kreditna institucija Revolut Bank UAB ne smije otvarati i voditi račune  za plaćanje ni kada te usluge pruža na području Republike Litve, gdje joj je sjedište.“

Slijedom toga, nije moguće isplaćivati primitke od nesamostalnog rada (plaću) na račune koji se vode kod Revolut Payments UAB i Revolut Bank UAB.

 

3) E-kontrola: nova usluga HZMO-a

Postojeća usluga elektroničkog poslovanja HZMO Lana za uspostavu i obradu svih e-prijava za vođenje matične evidencije HZMO, od 05. siječnja 2022. godine se proširuje novom e-uslugom HZMO-a e-kontrola. Njome će se poslodavcima omogućiti:

  • Uspostava dokumentacije s podacima o kojima ovisi ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja (rekapitulacija, popis radnika kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i popratna financijska dokumentacija),
  • Preuzimanje elektroničkim putem Zapisnika (e-zapisnika) izrađenog u provedbi postupka e-kontrole.

Pristup usluzi nalazi se na linku https://lana.mirovinsko.hr/, a upute se mogu naći na stranici https://lana.mirovinsko.hr/upute/html/.

 

4) Kamatna stopa na zajmove među povezanim osobama u 2022. godini

U Narodnim novinama objavljena je stopa za zajmove između povezanih osoba koja će vrijediti tijekom 2022. godine. Tako se kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba iz članka 14., st.3. Zakona o porezu na dobit određuje u visini od 2,68%.

U kontekstu poreza na dobit, to je najmanja stopa koju poduzetnik treba obračunati na zajmove dane povezanim osobama i najviša stopa po kojoj se može priznati trošak kamata pri obračunu osnovice poreza na dobit za zajmove dobivene od povezanih osoba.

Ova stopa primjenjuje se i prilikom obračuna porezno priznatog troška kamata između povezanih osoba rezidenata, ako jedna od njih plaća porez na dobit po nižoj stopi ili je oslobođena plaćanja poreza te ako jedna od njih ima pravo na korištenje prenesenog poreznog gubitka iz prethodnih razdoblja.

 

Izvori: RRIF i službena mišljenja Porezne uprave RH, Internet stranice HZZ-a

 

 

964 ukupne posjete 2 posjete danas

Nastavkom korištenja ove web stranice pristajete na korištenje kolačića (cookies) više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close