Blagajnički maksimum od 01.01.2013.

Blagajnički maksimum od 01.01.2013.

Od 01.01.2013.g. ponovo je uveden blagajnički maksimum. Propisuje ga Zakon o fiskalizaciji. Unazad četiri godine isti nije bio propisan ali, kao podsjetnik, do kraja 2008. godine imali smo propisan blagajnički maksimum (10.000,00 kn). Ukidanje blagajničkog maksimuma imalo je ideju popuštanja s ograničenjima u poslovanju ali izgleda da su se stvari otele kontroli. Očito da kao društvo naprosto trebamo/tražimo represiju da bi funkcionirali. Na kraju ispaštaju sposobni poduzetnici koji plaćaju i za one koji su se zaigrali.

1. Što je blagajnički maksimum?

To je najviši iznos gotovine koji poduzetnik smije držati u blagajni.

Kada poduzetnik podigne gotovinu sa žiro-računa ili naplati fakturu u gotovini, znači da je došlo do porasta iznosa tj. salda gotovine u poslovnim knjigama poduzetnika. Navedeni slučajevi, kao i svi ostali primici gotovine moraju se evidentirati u blagajničkoj evidenciji poduzetnika i kao dokumentacijsku podlogu imati potpisanu blagajničku uplatnicu.

Većina poduzetnika vodi tvz. glavnu blagajnu, iz koje se isplaćuju gotovinski računi za sitne nabave (uredskog materijala, poštarinu i dr.), obveze po putnim nalozima i dr.

Poduzetnici koji imaju jedno ili više maloprodajnih mjesta vode uz glavnu blagajnu i blagajne prodajnih mjesta. To su „prolazne blagajne“ iz kojih se dnevni utržak na kraju dana polaže na žiro-račun. Uobičajeno se u saldu takvih blagajni zadržava tek manja svota gotovine potrebna za nesmetan početak rada naredne smjene.

U oba slučaja, bilo da se radi o glavnoj ili blagajni prodajnog mjesta (ili nekoj trećoj, četvrtoj vrsti blagajničke evidencije), saldo blagajne čini razlika svih gotovinskih uplata i isplata. Saldo blagajne na kraju dana ne smije prelaziti propisan blagajnički maksimum.

To konkretno znači da se gotovina, u iznosu koji prelazi blagajnički maksimum, mora položiti na žiro-račun. U kojem roku? Gotovina se mora položiti na žiro-račun isti dan (kad je saldo blagajne prešao blagajnički maksimum), a najkasnije slijedeći radni dan.

Na uplatnicu se kao opis upisuje Polog svote iznad blagajničkog maksimuma. Ukoliko se pak radi o uplati dnevnog utrška u maloprodaji, treba napisati Polog dnevnog utrška.

Poduzetnici, koji posluju od 2008. godine i prije, imaju iskustva sa blagajničkim maksimumom. Većina ozbiljnih poduzetnika koji posluju sa gotovinom vodi brigu o polaganju gotovine, bez obzira na propise.

Ukoliko je društvo u blokadi, uopće ne smije držati gotovinu, tj. uplaćeni novac u cijelosti polaže na žiro-račun.

2. Iznos blagajničkog maksimuma

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom propisuje iznose blagajničkog maksimuma prema veličini poduzetnika, a prema kriterijima veličine propisanima Zakonom o poticanju razvoja maloga gospodarstva.

Radi jednostavnosti, u nastavku dajemo tablični prikaz kriterija veličine poduzetnika:

Veličina poduzetnika/ kriteriji:

Mikro

Mali

Srednji

Veliki

Prosječan broj zaposlenih

manji od 10

10 – 50

50 – 250

više od 250

Godišnji poslovni prihod

do 2 ml. EUR

od 2 ml. EUR –     10 ml. EUR

od 10 ml. EUR –     50 ml. EUR

više od 50 ml. EUR

Ukupna aktiva ili dugotrajna imovina

do 2 ml. EUR

od 2 ml. EUR –     10 ml. EUR

od 10 ml. EUR –     43 ml. EUR

više od 43 ml. EUR

 

Iznosi blagajničkog maksimuma:

 

Mikro

Mali

Srednji

Veliki poduzetnici i mjenjači novca

Blagajnički maksimum

10.000,00 kn

30.000,00 kn

50.000,00 kn

100.000,00 kn

 

3. Odluka o visini blagajničkog maksimuma

Zakon o fiskalizaciji u čl. 29. propisuje da poduzetnik internim aktom donosi odluku o blagajničkom maksimumu i načinu poslovanja s gotovinom. Blagajnički maksimum u odluci ne smije prelaziti propisani iznos (može biti samo niži).

Primjer:

Uprava društva Mikrob d.o.o., adresa, temeljem čl. 29.st.1. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, dana 01.01.2013.g., donosi Odluku o visini blagajničkog maksimuma.

Utvrđuje se visina blagajničkog maksimuma za društvo u cjelini u iznosu od 10.000,00 kuna, odnosno po pojedinim blagajnama:

  • glavna blagajna   6.000,00 kn,
  • blagajna prodajnog mjesta A  2.000,00 kn,

  • blagajna prodajnog mjesta B  2.000,00 kn.

Obvezuje se odgovorna osoba (blagajnik pojedine blagajne) polagati svotu iznad blagajničkog maksimuma na žiro-račun društva, isti dan po završetku smjene, a iznimno slijedeći radni dan. Potpis direktora.

U slijedećem članku pisati ćemo o novim odredbama u vezi plaćanja gotovinom.

Tibor Jankač

19285 ukupne posjete 1 posjete danas

Nastavkom korištenja ove web stranice pristajete na korištenje kolačića (cookies) više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close