Elektronički račun od 01.01.2019. u postupku javne nabave

Elektronički račun u postupku javne nabave

Objavljeno: 29.06.2019.

 

Od 01.07.2019. godine uvodi se obveza izdavanja i primanja elektroničkog računa u postupku javne nabave.

Što je to elektronički račun?

Ovaj pojam se koristi već dulje vrijeme i sve je zastupljeniji u svakodnevnoj praksi. Zakon o računovodstvu dopušta da račun (faktura) bude izdan kupcu u elektroničkom obliku te da bude primljen i arhiviran u tom obliku. Pritom nije bitno u kojem formatu je kreiran ali je bitna njegova autentičnost tj. nepromjenjivost. Najčešći oblik je račun u PDF formatu. Praktičan je i pogodan za široku upotrebu, bez potrebnih većih ulaganja.

Promjena od 01.01.2019. odnosi se na početak primjene odredbi Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18, dalje: Zakon o eRačunu) koji se odnosi isključivo na sudionike postupka javne nabave. Elektronički račun u smislu ovog novog zakona je malo složenija priča od običnog PDF računa, opisanog u prethodnom odlomku. Uvođenje eRačuna u smislu Zakona o eRačunu predstavlja nabavu odgovarajućeg softvera koji omogućava izdavanje i prihvat računa (faktura) u obliku koji je čitljiv softveru bez posredovanja (prijepisa) čovjeka (oblik povoljan za daljnju elektroničku obradu). O tehničkim specifikacijama i detaljima eRačuna više će reći informatička struka.

Da zaključimo, ukoliko ne sudjelujete u postupcima javne nabave, ništa se za vas ne mijenja u odnosu na dosadašnje propise. Ukoliko sudjelujete u postupcima javne nabave, od 01.07.2019. godine morate imati instaliran softver koji omogućava izdavanje i primanje računa u elektroničkom formatu koji propisuje Zakon o eRačunu.

Što je javna nabava?

Javna nabava je nabava putem ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga koje nabavljaju naručitelji (javni i sektorski) od gospodarskih subjekata koje su odabrali.

Prema vrijednosti predmeta nabave, nabave mogu biti nabave male vrijednosti i nabave velike vrijednosti. Osim tih vrsta nabave, postoje i jednostavne nabave.

Predmet nabave mogu, u smislu Zakona o javnoj nabavi, biti: robe, radovi, usluge ili može biti riječ o mješovitoj nabavi. Zakon o javnoj nabavi definira svaki od tih pojmova.

Ugovorom o javnoj nabavi smatra se naplatni ugovor, sklopljen u pisanom obliku između gospodarskih subjekata i naručitelja, čiji je predmet izvođenje radova, isporuka robe ili pružanje usluga.

Ugovor o javnoj nabavi sklapa se za nabave roba i usluga, veće od 200.000,00 kn, te za radove čija procijenjena vrijednost prelazi 500.000,00 kn. Za nabave manjih vrijednosti provodi se tvz. jednostavna nabava gdje naručitelj utvrđuje pravila nabave u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.

Naručitelji u sustavu javne nabave

Oni mogu biti javni i sektorski. Javni su: a) državna tijela RH, b) jedinice lokalne i regionalne samouprave, c) tijela javnog prava i d) udruženja osnovana od tijela navedenih pod a) do c).

Sektorski su:

  1. a) javni naručitelji iz sektorskih djelatnosti (plin i toplinska energija, električna energija, vodno gospodarstvo, prijevozne usluge, luke, pošta, vađenje i istraživanje nafte i plina, ugljena i dr. goriva);
  2. b) trgovačka društva u kojima javni naručitelj ima ili može imati, izravno ili neizravno, prevladavajući utjecaj na temelju svojeg vlasništva, financijskog udjela ili na temelju pravila kojima je društvo uređeno i koja obavljaju jednu od sektorskih djelatnosti;
  3. c) drugi subjekti koji obavljaju jednu od sektorskih djelatnosti na temelju posebnih ili isključivih prava koja im je dodijelilo nadležno tijelo.

Gospodarski subjekti (isporučitelji)

Nasuprot naručiteljima stoje gospodarski subjekti. Oni prodaju svoja dobra i usluge naručiteljima. Gospodarski subjekti koji trguju sa naručiteljima javne nabave također su obuhvaćeni Zakonom o javnoj nabavi i obvezni su izdavati elektroničke račune u skladu sa Zakonom o eRačunu.  Gospodarski subjekt prema Zakonu je: fizička (npr. obrt) ili pravna osoba (npr. društvo), uključujući podružnicu, ili javno tijelo, ili zajednica tih osoba ili tijela, uključujući svako njihovo privremeno udruženje, koja na tržištu nudi izvođenje radova ili posla, isporuku robe ili pružanje usluga.

Na kraju, ovaj članak nema namjeru dati detaljne upute o primjeni Zakona o javnoj nabavi već bi trebao poslužiti kao orijentir i podsjetnik, prije svega poduzetnicima, da od ponedjeljka 01.07.2019. godine, u postupcima javne nabave, moraju izdavati elektroničke račune prilagođene javnoj nabavi.

Ukoliko se još niste opremili za ovu novinu, a planirate prijavu na tender, krajnje je vrijeme da kontaktirate svoje softveraše i računovođe i prilagodite se novim zahtjevima. Mnogi računovodstveni programi imaju opciju dodavanja aplikacija za izdavanje elektroničkih računa. Ukoliko uopće nemate softver za izdavanje računa, nabavite ga ali prije provjerite da li isti podržava izdavanje eRačuna.

Ukoliko uopće ne radite sa kupcima koji potpadaju pod javnu nabavu, niti planirate u skorije vrijeme, tada nastavite raditi kao i do sada.

 

Tibor Jankač

1791 ukupne posjete 6 posjete danas

Nastavkom korištenja ove web stranice pristajete na korištenje kolačića (cookies) više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close