Izdavanje računa u elektroničkom obliku

Izdavanje računa u elektroničkom obliku

Objavljeno: 01.07.2014.

Što je elektronički dokument?

Prema starom Pravilniku o PDV-u, čl.  104., račun (faktura) je mogao biti izdan na papiru ili u elektroničkom obliku. Pritom je elektronički račun ili elektronička isprava trebala biti izdana sukladno Zakonu o elektroničkoj ispravi, uz uvjet pisane suglasnosti primatelja za prihvat takve dokumentacije (npr. EDI – sustav elektroničke razmjene podataka ili napredni elektronički potpis i dr.). Pošto su samo veći poduzetnici mogli naći interes u uvođenju sustava elektroničkih dokumenata, razmjena i čuvanje dokumentacije u elektroničkom obliku nije zauzela značajnije mjesto u praksi.

Novina od 01.07.2013. godine jest da je pojam elektroničke isprave proširen i na dostupnije tehnologije, kao što su XML i PDF formati zapisa, što možemo shvatiti kao ozbiljniju prilagodbu propisa zahtjevima današnjice. To konkretno znači da se račun smije slati kupcu u npr. PDF formatu, putem elektroničke pošte (e-mail), s time da se moraju zadovoljiti određeni uvjeti. Račun se može preuzimati i preko web portala. Općenito, ne propisuje se točan način slanja dokumenta, već opći uvjeti koji pritom moraju biti zadovoljeni. Formate je moguće i konvertirati (iz jednog formata u drugi).

Tako, kao što vrijedi i za papirnati račun, za račun u elektroničkom obliku mora se osigurati:

a) vjerodostojnost podrijetla – znači da se nedvojbeno može utvrditi identitet izdavatelja računa

b) cjelovitost sadržaja – znači da se ne može mijenjati sadržaj računa, i

c) čitljivost računa – sadržaj računa mora biti jasno vidljiv.

U trenutno važećem Zakonu o PDV-u (od 01.07.2013.g.), u članku 80. (i Pravilnik, čl. 161.), navodi se da se računom smatra i elektronički izdan račun ako postoji suglasnost primatelja za prihvat takvog računa. Pritom suglasnost primatelja (kupca) mora biti u pisanom obliku, ovjerena i deponirana kod izdavatelja računa.

Zakon o računovodstvu (NN 109/07 i 54/13) u članku 6. propisuje da knjigovodstvena isprava mora biti potpisana. Potpis može biti elektronički, sukladno Zakonu o elektroničkom potpisu, ili po starinski – ovjera potpisom i pečatom na papiru. Konkretno, u potonjem slučaju to znači:

1) ispisati račun na papiru,

2) potom ovjeriti od strane ovlaštene osobe,

3) skenirati ovjereni račun i

4) poslati skenirani račun npr. putem elektroničke pošte ili na drugi način (npr. softverom za razmjenu dokumentacije).

Primatelj tako poslani račun smije arhivirati u elektronskom obliku. Račun arhiviran u elektronskom obliku, uz zadovoljene prethodno navedene uvjete, omogućava primatelju pravo na odbitak pretporeza, što starim Zakonom o PDV-u nije bilo dopušteno. Naravno, pravo na odbitak pretporeza stječe se tek zadovoljenjem i ostalih uvjeta propisanih Zakonom (da je zadovoljen propisani sadržaj računa, da je nabava robe ili usluge ostvarena u svrhu poslovanja itd.).

Na kraju, iako su navedene promjene tek početak, postavlja se pitanje što sa starom arhivom? Za sada je čuvajte u ormarima jer novi propisi u pravilu ne vrijede za prethodna razdoblja.

 

Tibor Jankač

 

5253 ukupne posjete 2 posjete danas

Nastavkom korištenja ove web stranice pristajete na korištenje kolačića (cookies) više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close