Oporezivanje automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz PDV-om

Oporezivanje automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz PDV-om

Objavljeno: 23.08.2018.g.

Od 01.01.2018. vrijede nova pravila u oporezivanju osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz. Izmijenjeno je oporezivanje sa gotovo svih aspekata, kako sa aspekta obračuna PDV-a, tako i sa aspekta obračuna poreza na dobit i obračuna poreza na dohodak. U tekstu ćemo se baviti isključivo tim sredstvima.

Pojam sredstvo za osobni prijevoz podrazumijeva prijevozno sredstvo čija je osnovna namjena osobni prijevoz djelatnika.

Sredstvima za osobni prijevoz ne smatraju se:

  1. a) plovila i zrakoplovi kojima se obavlja djelatnost prijevoza putnika i dobara te iznajmljivanja ili se nabavljaju za daljnju prodaju
  2. b) osobni automobili i druga prijevozna sredstva za osobni prijevoz koja se koriste za obuku vozača, testiranje vozila, servisnu službu, djelatnost prijevoza putnika i dobara, prijevoza umrlih, iznajmljivanja ili se nabavljaju za daljnju prodaju,
  3. c) motorna vozila kategorije N1 koja su razvrstana u tarifnu oznaku 8703 Carinske tarife i nisu predmet oporezivanja prema posebnom propisu o posebnom porezu na motorna vozila.

Kako početkom godine situacija nije bila precizno definirana, Porezna uprava je objavila Uputu kl. 410-10/18-01/01, urbroj. 513-07-21-01/18-01 od 27.03.2018.g. i dala odgovore na neka pitanja.

Radi čitljivosti, tekst je podijeljen u tri dijela. U ovom, prvom dijelu, obraditi ćemo u kratkim crtama oporezivanje PDV-om.

PDV i odbitak pretporeza

Odbitak pretporeza kod nabave osobnog automobila

Od 01.01.2018. godine uvedeno je pravo na djelomični odbitak pretporeza na nabavu automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz. Nismo ga imali od 01.03.2012.g. pa do 31.12.2017.g.  Od 01.01.2018. propisan je odbitak pretporeza u visini 50% PDV-a. Napominjemo da pravo na odbitak pretporeza imaju isključivo obveznici PDV-a.

Poseban porez na motorna vozila (PPMV) ne ulazi u osnovicu za PDV.

Dajemo usporedni primjer (Primjer 1): nabavlja se automobil ukupne vrijednosti 130.000 kn, od čega je PPMV=5.000 kn, PDV=25.000 kn, a neto vrijednost 100.000 kn.

U razdoblju od 01.03.2012.-31.12.2017.g. nije bilo prava na odbitak pretporeza pa nas je automobil koštao cijelih 130.000 kn.

Nakon 01.01.2018.g. imamo pravo na odbitak 12.500 kn pretporeza (25.000 x 50%) pa će nas automobil iz primjera koštati 117.500 kn (130.000 – 12.500).

Isti princip se primjenjuje i na troškove povezane sa korištenjem osobnog vozila: goriva, održavanja, registracije i najma vozila (uključuje i operativni leasing).

Nabava vozila u vrijednosti većoj od 400.000 kn

Pretporez će se prema opisanom principu odbijati prilikom nabave vozila do 400.000,00 kn  nabavne vrijednosti. Ukoliko vrijednost prelazi navedeni iznos, pretporez se smije odbijati isključivo na vrijednost vozila do 400.000 kn. U biti, tih 400.000 kn predstavlja najvišu osnovicu za obračun pretporeza na gore opisan način, a ne cijenu koštanja.

Primjer 2: Automobil košta 700.000 kn. PPMV iznosi 80.000 kn. PDV = 124.000 kn, a neto vrijednost preostalih 496.000 kn. Pretporez će biti obračunan u iznosu 50.000 kn. Zašto? Zato što najviša osnovica za obračun pretporeza iznosi 400.000 kn. PDV 25% x 400.000 kn = 100.000 kn. Pretporez = 50% x 100.000 kn = 50.000 kn. Preostali iznos PDV-a pripisuje se trošku nabave.

U ovom primjeru, trošak nabave automobila iznosi 650.000 kn (cijena koštanja 700.000 kn – pretporez 50.000 kn).

Ispravak pretporeza kod prodaje vozila

Novost je da se prilikom prodaje vozila naknadno smije odbiti dio pretporeza koji nije bilo moguće odbiti prilikom nabave istog. Uvjet je da od nabave nije prošlo više od pet godina.

Uzmimo vozilo iz Primjera 1. Iskoristili smo pretporez prilikom nabave od 12.500 kn. Preostali dio PDV-a od 12.500 kn tada nismo mogli iskoristiti. Ukoliko prodajemo dalje ovo vozilo, nakon proteka npr. dvije godine, tada na prodajnu vrijednost vozila zaračunavamo PDV 25%. (npr. osnovica 80.000 kn + pdv 20.000 kn = 100.000 kn).

Novost je da prilikom prodaje odbijamo dio pretporeza koji nismo imali pravo iskoristiti kod nabave vozila. Koliko? Iznos neiskorištenog pretporeza = 12.500 kn x 1/5 x 3 (br. preostalih godina do 5. godine= 5-2=3) = 7.500 kn.

Koliko će prodavatelj, obveznik PDV-a, realno platiti PDV prilikom prodaje vozila u primjeru? Platiti će 12.500 kn PDV-a jer je PDV na prodajnu cijenu 20.000 kn umanjio za ispravak pretporeza od 7.500 kn.

Ukoliko bi vozilo prodavali npr. u 5. godini, tada bi naknadni odbitak pretporeza iznosio 12.500 x 1/5 x 0 (5-5) = 0 kn. U npr. 4. godini = 12.500 x 1/5 x 1 (5-4) = 2.500 kn. Ukoliko bi pak prodavali vozilo u prvoj godini korištenja, tada bi ispravak pretporeza iznosio 12.500 x 1/5 x 4 = 10.000 kn.

Ideja vodilja jest da se korištenje vozila od strane poduzetnika odnosi 50% na privatnu potrošnju. Ukoliko se prodaje dalje, tada se ukupno gledano pretporez odbija u cijelosti, osim za godine uporabe istog (kada se odbija 50%).

Obračun PDV-a prilikom prodaje vozila

U ovom dijelu teksta opisujemo prodaju vozila koje je poduzetnik koristio u svojem poslovanju. U članku se ne bavimo oporezivanjem prodaje vozila od strane trgovaca automobilima.

Kod prodaje osobnog automobila imamo nekoliko mogućih situacija:

  1. a) Prodaja vozila nabavljenih nakon 01.01.2018.g. biti će oporeziva PDV-om 25%. Naime, stjecanjem prava na odbitak pretporeza paralelno nastupa i obveza zaračunavanja PDV-a prilikom prodaje vozila.

Isto vrijedi i za vozila nabavljena prije 01.01.2018.g., ukoliko je vozilo kupljeno od prodavatelja koji nije u sustavu PDV-a. Uglavnom se radi o rabljenim vozilima nabavljenim od građana ili poduzetnika koji nisu u sustavu PDV-a.

  1. b) Prodaja vozila nakon 01.01.2018.g. oslobođena je PDV-a ako su ista nabavljena u razdoblju 01.03.2012.-31.12.2017.g., kada (i ukoliko) nismo bili u mogućnosti koristiti pretporez na nabavu osobnih vozila tj. ako smo automobil nabavili od obveznika PDV-a. Na fakturi se navodi napomena: Oslobođeno PDV-a prema čl. 27. prijelaznih i završnih odredbi Zakona o PDV-u. Prodaja vozila u ovom slučaju oslobođena je i poreza na promet motornih vozila.
  2. c) Prodaja vozila oslobođena je PDV-a i ako poduzetnik obavlja djelatnost oslobođenu PDV-a na temelju čl. 39. st. 1. i čl. 40. st. 1. Zakona, te prilikom nabave vozila nije imao pravo na odbitak pretporeza. Na fakturi se tada navodi napomena da se radi o oslobođenju temeljem čl. 40. st. 2. Zakona o PDV-u.

Ovdje se radi o nabavi vozila za obavljanje određenih djelatnosti koje su oslobođene PDV-a (npr. medicinske usluge, usluge vezane uz osiguranja, financijske usluge, iznajmljivanje stanova itd.) kada je zabranjen odbitak pretporeza prilikom nabave istih.

Početkom 2018. godine najčešće je prodaja osobnih automobila oslobođena PDV-a, sve dok poduzetnici prodaju osobne automobile nabavljene u razdoblju 01.03.2012.-31.12.2017. Kada počnu prodavati vozila nabavljena nakon 01.01.2018.g. najčešće će prodaja biti oporeziva PDV-om uz stopu 25%.

Kod prodaje N1 vozila se zaračunava PDV 25% jer (ukoliko) je prilikom nabave bio priznat pretporez. Isto vrijedi i za ostale slučajeve kada je iskorišten pretporez prilikom nabave vozila (kada vozilo prodaje leasing društvo, kada trgovac automobilima prodaje vozilo i dr.).

Predujam naknade

Korisnici operativnog leasinga susreću se unazad nekoliko godina sa pojmom predujma naknade koji plaćaju odmah na početku otplate leasinga. Specifičnost je u tome da pretporez temeljem predujma naknade ne mogu iskoristiti u cijelosti po primitku fakture za predujam, već proporcionalno kroz cijelo vrijeme trajanja leasinga. Konkretno, za ugovor o operativnom leasingu u trajanju 36 mjeseci, uz predujam naknade (iznos koji se plaća na početku leasinga) od npr. 50.000 kn + PDV 12.500 kn, pretporez se računa: 12.500 kn/36 mjeseci = 347,22 kn x 50% = 173,61 kn mjesečno, kroz 3 godine. Predujmu se pridodaje rata najma koju leasing kuća fakturira mjesečno.

Obračun PDV-a po naplati

Obveznici poreza na dohodak i obveznici poreza na dobit koji su se odlučili na ovaj način obračuna, plaćaju PDV tek kada naplate fakturu. Isto tako, stječu pravo na odbitak pretporeza tek kada plate fakturu. Ukoliko nabavu automobila financiraju putem financijskog leasinga, pretporez neće moći iskoristiti u cijelosti, prilikom nabave vozila, već postepeno otplatom leasinga. Ovdje zapravo nema veće razlike u odnosu na operativni leasing.

Čisto radi usporedbe, kod obveznika PDV-a po realizaciji, prilikom kupnje vozila iz vlastitih sredstava ili putem kredita ili financijskog leasinga, pretporez se koristi odmah po primitku fakture za vozilo.

U drugom dijelu skicirati ćemo porezni tretman osobnih automobila sa aspekta poreza na dobit i poreza na dohodak.

 

Tibor Jankač

18551 ukupne posjete 54 posjete danas

Nastavkom korištenja ove web stranice pristajete na korištenje kolačića (cookies) više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close