Potpore za travanj i svibanj, plaćanje poreza na dobit i rokovi za predaju obrasca PD, povrat poreza fizičkim osobama, osobni odbitak studenta

Potpore za travanj i svibanj, plaćanje poreza na dobit i rokovi za predaju obrasca PD, povrat poreza fizičkim osobama, osobni odbitak studenta

Objavljeno: 31.05.2021

U članku vam donosimo aktualnosti svibanj/lipanj, pa pročitajte…

1) Potpora za očuvanje radnih mjesta za svibanj 2021. godine

Odlukom Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) produžuje se
primjena mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim virusom
COVID-19 i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-
moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije i na svibanj 2021. godine. Mjera ostaje
ista kao i za ožujak i travanj, sa malim izmjenama. Odlukom je određeno da poslodavci
kojima nije obustavljen rad Odlukama stožera Civilne zaštite mogu utvrditi i dokazati pad
prihoda odabirom jedne od dviju opcija:

Opcija 1.: Treba dokazati pad prihoda/primitaka usporedbom kumulativa prihoda/primitaka
za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2020. godine s kumulativom prihoda/primitaka u
istom razdoblju 2019. godine. Kvartalni obveznici trebaju usporediti kumulativ
prihoda/primitaka II. I III. tromjesečja 2020. godine ili IV. tromjesečja 2020. godine s
kumulativom prihoda istog razdoblja u 2019. godini.

Opcija 2.: Uspoređuje se iznos prihoda/primitaka u mjesecu za koji se traži potpora (u
2021. godini) s iznosom prihoda/primitaka u istom mjesecu 2019. godine.

Isplata troškova plaća za svibanj 2021. godine može se zatražiti putem zahtjeva od 24.
svibnja do 23. lipnja 2021. godine.

 

2) Nadoknada fiksnih troškova za travanj 2021. godine

Uputa o provedbi mjere nadoknade dijela ili svih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore
za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19)
objavljena je i za troškove koji se odnose na travanj 2021. godine.
Mjeru mogu koristiti poduzetnici kojima je Odlukama Stožera CC:

• ograničen rad ugostiteljskih objekata i OPG-a, koji pružaju ugostiteljske usluge na
način da hranu i piće smiju posluživati na otvorenim prostorima, osim hotela,
kampova, učeničkih, studentskih i sličnih domova;
• obustavljeno organiziranje plesnih škola;
• obustavljeno održavanje radionica, osim dječjih igraonica i radionica čije
održavanje je uvjetovano strogim pridržavanjem epidemioloških mjera.

Pravo na nadoknadu fiksnih troškova mogu ostvariti poduzetnici sa padom prihoda od
najmanje 60% u travnju 2021. godine u odnosu na travanj 2019. godine ili u odnosu na
studeni 2020. godine, ako su započeli s radom nakon ožujka 2019. godine. Oni koji su
počeli s radom u prosincu 2020. godine ili tijekom 2021. godine, nemaju pravo na
nadoknadu fiksnih troškova za ožujak 2021. godine.

Pad prihoda mora iznositi najmanje 60% i tada se nadoknada može dobiti za postotni dio
troškova jednak postotku pada prihoda, a ako je iznad 90%, troškovi će se nadoknaditi u
cijelosti.

Vrste troškova

• trošak najma, zakupa i koncesije za prostor u kojem se obavlja djelatnost (ako se
ne obavlja, trošak nije priznat);
• najam softverske opreme za fiskalizaciju;
• obvezna pričuva;
• električna energija, voda, plin, korištenje toplinarske mreže, odvoz komunalnog
otpada, komunalna naknada i svi slični troškovi;
• direktna spomenička renta;
• pristojba HRT, naknada za javno korištenje glazbe;
• pretplata na dnevne, tjedne i mjesečne tiskovine;
• Internet i fiksna telefonska linija;
• Usluge knjigovodstvenog servisa.

Napominjemo da poduzetnici neće moći ostvariti nadoknadu fiksnih troškova za poslovni
prostor u kojem nisu obavljali djelatnost u studenom 2020. godine.

Upisanima u sustav PDV troškovi se priznaju bez PDV-a.
Svi računi moraju biti plaćeni u roku od 8 dana od dobivanja potpore.

Poduzetnici protiv kojih su počevši od ožujka 2021. godine pokrenuti prekršajni postupci
radi propusta u vezi s izdavanjem i fiskaliziranjem računa ili kršenjem odluka Stožera
civilne zaštite, neće imati pravo na naknadu fiksnih troškova od datuma pokretanja
postupka utvrđivanja prekršaja do kraja 2021. godine.

Zahtjev

Zahtjev se podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave putem portala e-porezna, od
15. svibnja do 15. lipnja 2021. godine, a ako nisu korisnici e-porezne, tada putem
aplikacije Porezne uprave „Pišite nam“. Isplatu troškova izvršit će Porezna uprava.

 

3) Porez na dobit – plaćanje razlike po godišnjem obračunu PD i iznosi predujmova

Ove godine za obveznike poreza na dobit vrijedi posebno pravilo da obveza za porez na
dobit iz godišnje prijave PD, koja se odnosi na 2020. godinu, dospijeva tek 30. lipnja
2021. godine, obzirom da je rok za podnošenje prijave PD pomaknut do 30. lipnja 2021.
godine, a želi se izbjeći „kažnjavanje“ obveznika koji su prijavu predali prije krajnjeg roka.
Analogno tome, pravo na povrat preplaćenog poreza na dobit za 2020. godinu moći će se
ostvariti tek od 30. lipnja 2021. godine
Mjesečni predujmovi također se neće mijenjati do 30.lipnja 2021. godine pa će
obveznici poreza na dobit do kraja lipnja ove godine plaćati iznose predujmova jednake
onima koje su plaćali tijekom 2020. godine.
Iznosi se prije 30. lipnja mogu izmijeniti prema dobiti ostvarenoj u 2020. godini jedino
posebnim zahtjevom poreznog obveznika.

 

4) Skraćeni rokovi za predaju prijave poreza na dobit (PD obrasca)

Suprotno propisu o roku predaje prijave PD za 2020. godinu, kod statusnih promjena
poreznog obveznika – spajanje, pripajanje ili podjela poslovnog subjekta – obrazac PD
potrebno je predati Poreznoj upravi RH u roku od 30 dana nakon isteka razdoblja za
koje se utvrđuje obveza poreza na dobit.

Prilikom postupka likvidacije, kao i skraćenog postupka prestanka društva bez provođenja
likvidacije, rok za predaju PD obrasca iznosi 8 dana od kraja poreznog razdoblja za
koje je prijava PD sastavljena.

 

5) Povrat poreza na dohodak fizičkim osobama čiji poslodavac koristi reprogram
poreznog duga

Tijekom 2020. godine neke skupine poduzetnika našle su usred otežanih okolnosti
poslovanja, izazvanih pandemijom COVID-19 i katastrofom prouzročenom potresom. Tim
poduzetnicima država je izašla u susret omogućivši im odgodu plaćanja poreznog duga i
zatim reprogram konačno dospjelih obveznih davanja.
U slučajevima kada su poslodavci takvih fizičkih osoba koristili mogućnost odgođenog
plaćanja poreza na dohodak i prireza, te osobe neće moći ostvariti svoje pravo na povrat
poreza na dohodak za 2020. godinu dok njihov poslodavac konačno ne uplati porezni
dug.

 

6) Osobni odbitak studenta

Primici studenata koje oni ostvaruju radom putem studentskih servisa ne oporezuju se
do iznosa od 63.000,00 kuna. Taj iznos se, naime, dobije zbrajanjem iznosa od
15.000,00 kuna (iznos do kojeg njihov staratelj ne gubi pravo na uvećanje osobnog
odbitka temeljem uzdržavanog člana) i godišnjim iznosom osobnog odbitka od 48.000,00
kuna (4.000,00 x 12 mjeseci).
Ako tijekom godine student ostvaruje primitke putem student-servisa, a pored toga i stupi
u radni odnos temeljem ugovora o radu, može se dogoditi da njegovi primici iz oba izvora
premaše 63.000,00 kuna u godini, što znači da je iskoristio sav godišnji osobni odbitak i
ostvario neki iznos prihoda oporeziv porezom na dohodak i prirezom. Tada će Porezna
uprava krajem godine obračunati njegovu godišnju poreznu obvezu i to će rezultirati
određenim iznosom poreznog duga kojeg će student morati platiti.
Način da se na kraju godine izbjegne takvo neugodno iznenađenje jest nekorištenje
osobnog odbitka prilikom obračuna plaće ili korištenje samo jednog dijela osobnog
odbitka.

Izvor: RRIF i službene stranice HZZO-a;
pripremila: Biljana Stanković, porezna savjetnica

1290 ukupne posjete 8 posjete danas

Nastavkom korištenja ove web stranice pristajete na korištenje kolačića (cookies) više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close