Pravni oblici poduzetništva

Milivoj PejicPravni oblici poduzetništva

Autor: Milivoj Pejić, dipl. oec, Omega računovodstvo

Objavljeno: 02.11.2013.

 

 

Izborom organizacijsko pravnog oblika poduzetništva posredno se bira i oblik poreza koji će se plaćati  pa o tome  treba razmišljati kad se planiraju porezne obveze. Na taj se način se u okviru financijskog planiranja nastoji na legalan način smanjiti porezno opterećenje poslovnog poduhvata. Osnovni pravno organizacijski oblici poduzetništva su:

  1. Trgovačka društva: Jednostavno društvo sa ograničenom odgovornošću ( j.d.o.o.), Društvo sa ograničenom odgovornošću ( d.o.o.), Dionička društva (d.d.), Komanditno društvo k.d.
  2. Obrti i slobodna zanimanja
  3. Zadruge, Ortaštva Registar poreznih obveznika (RPO), Obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), Udruge , Ustanove, Zaklade, Fondacije

Svaki od navedenih organizacijsko pravnih oblika reguliran  je određenim zakonom: Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o obrtu, Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija itd.

D.o.o. odnosno  j.d.o.o. i obrt su dva osnovna organizacijsko-pravna oblika poduzetništva u Republici Hrvatskoj pa ih u nastavku detaljnije obrađujemo .

Jednostavno društvo sa ograničenom odgovornošću ( j.d.o.o.) je trgovačko društvo koje odgovara za svoje obveze samo do visine kapitala dok kod obrta obrtnik odgovara sa svojom cjelokupnom imovinom. Prema Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o trgovačkim društvima (Nar. Nov. Br.111/12) koji je na snazi od 18.10.2012 u pravnom sustavu Republike Hrvatske uveden je novi oblik trgovačkog društva odnosno j.d.o.o.. Temeljni kapital za osnivanje j.d.o.o. iznosi 10,00 kn za razliku od društva sa ograničenom odgovornošću d.o.o.- kojemu temeljni kapital iznosi 20.000 kn   Trgovačka društva u Republici Hrvatskoj su obveznici poreza na dobit, prema Zakonu o računovodstvu moraju voditi dvojno knjigovodstvo koje je kompleksnije, pouzdanije, ali i zbog toga i skuplje. Trgovačka društva moraju predavati financijske izvještaje na Finu i Poreznu upravu.

Dobit je razlika obračunanih prihoda i rashoda na temelju poslovnih događaja bez obzira da li je došlo do financijskih priljeva i odljeva. Na dobit se plaća porez od 20%, ali i ( 12% porez na dohodak + prirez)!

Obrt

Obrtnik odgovara sa svojom cjelokupnom imovinom za obveze obrta. Obrtnik vodi jednostavno knjigovodstvo te plaća porez na dohodak  koji predstavlja razliku primitaka i izdataka.

Na obračunati dohodak plaća se porez na dohodak prema sljdećim stopama:

–          12% + prirez ( npr. U Zagrebu 18%) do iznosa dohotka od 26.400,00 kn

–          25% + prirez ( npr. U Zagrebu 18%) na iznose dohotka od 26.400,00 do 105.600,00 kn

–          40% + prirez ( npr. U Zagrebu 18%) na iznos dohotka preko 105.600,00 kn

Obrt mora ući u sustav poreza na dobit i voditi dvojno knjigovodstvo ukoliko ostvari primitke od 2 miliona kuna ili dohodak od 400.000 kn, ako ima imovinu veću od 2 miliona kuna ili zapošljava više od 15 radnika.

 

Još jedan dosta zanimljiv organizacijsko pravni oblik poduzetništva je tzv. paušalni obrt.

Paušalni obrt služi za djelatnost u kojoj su primici u jednoj godini maksimalno do 149.500,00 kn.

Paušalni porez na primitke do 85.000,00 kn iznosi 12.750,00 kn;

Paušalni porez na primitke 85.000,00 kn pa do 115.000,00 kn iznosi 17.250,00 kn;

Paušalni porez za primitke od 115.000,00 do 149.500,00 iznosi 22.424,00 kn;

Paušalni obrt zahtijeva najjednostavnije praćenje poslovnih događaja i izvještavanje.

 

PDV

Granica za ulazak u PDV sustav je 230.000 kn prihoda odnosno primitaka i tada se postaje kvartalni obveznik PDV-a. Postoji i mogućnost za dobrovoljni ulazak u sustav PDV- a na osobni zahtjev no tada se mora ostati u sustavu najmanje tri godine. PDV se može odbiti i obračunati tek od ulaska u sustav. Kod trgovačkih društava koja su obveznici poreza na dobit i vode dvojno knjigovodstvo PDV se plaća po obračunatim računima bez obzira na njihovu naplaćenost pa u nekim slučajevima poduzetnik kreditira državu jer njegova obveza nastaje u mjesecu u kom je izdao i primio račune za dobra i usluge, a na naplatu posebno u hrvatskim uvjetima može čekati i mjesecima .

Kod obrta obrtnikova obveza za PDV obračunava se tek po plaćenim i naplaćenim računima što je povoljnija varijanta za poduzetnika jer ne mora plaćati obvezu za nešto što nije naplatio, a pitanje je i kad će.

Još neke razlike između obrta i trgovačkih društava

Dvojno računovodstvo kod trgovačkih društava je složenije, pouzdanije i skuplje što se tiće naknada računovodstvenim servisima, ali ima prednost kod eksternih korisnika kao što su banke, porezne uprave, investitori itd.

Troškovi osnivanja su manji kod obrta nego kod d.o.o.-a no sa novim oblikom trgovačkog društva j.d.o.o. ovi troškovi su se gotovo izjednačili pa troškovi otvaranje trgovačkog društva više ne predstavljaju neki značajniji problem.

Razlike između obrta i trgovačkih društava su i kod plaćanja obveza za obvezna osiguranja

Kod obrta ( prema čl.66.st.1t1.Zakona o porezu na dohodak) najniža osnovica je 5.113,55 kn i dobije se množenjem faktora 0,65 sa prosječnom plaćom u Republici Hrvatskoj u iznosu od 7.867,00 (NN 128/12). Na tu osnovicu se obračunavaju doprinosi 20% (15%+5%) za Mirovinsko osiguranje, 13% za  zdravstveno osiguranje i 0,5% za ozljede na radu. Doprinosi se plaćaju do 15 u mjesecu za prethodni mjesec i obrtnik ih plaća po rješenju porezne uprave.

Kod Paušalnih obrta( čl.70. Zakona o porezu na dohodak) osnovica je 3.146,80 kn i na nju se obračunavaju  kao i u prethodnom slučaju doprinosi 20% (15%+5%) za Mirovinsko osiguranje, 13% za  zdravstveno osiguranje i 0,5% za ozljede na radu. Doprinosi se plaćaju do 15 u mjesecu za prethodni mjesec i obrtnik ih plaća po rješenju porezne uprave.

Članovi uprave trgovačkog društva kao i izvršni direktor trgovačkog društva ako nisu osigurani po drugoj osnovi moraju prema čl. 92. Zakona o porezu na dohodak, obračunati doprinose od  20% (15%+5%) za Mirovinsko osiguranje, 13% za  zdravstveno osiguranje i 0,5% za ozljede na radu. Doprinosi se plaćaju do 15 u mjesecu za prethodni mjesec .

47008 ukupne posjete 2 posjete danas

Nastavkom korištenja ove web stranice pristajete na korištenje kolačića (cookies) više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close