Najviše dopuštene kamatne stope

Najviše dopuštene kamatne stope

O kamatama smo pisali u više navrata, a pisati ćemo i nadalje. Tema je interesantna jer se provlači kroz više zakona. Prije svega, tu je Zakon o obveznim odnosima (ZOO), a potom porezni zakoni: Zakon o PDV-u, Zakon o porezu na dohodak i Zakon o porezu na dobit. Ima toga i više ali su najčešća pitanja vezana uz navedene propise.
 

Zakon o obveznim odnosima uređuje pravni okvir za obračun zateznih i ugovornih kamatnih stopa. Do kraja 2007. godine iste su se utvrđivale temeljem Zakona o kamatama, dok je od 01.01.2008. ova tematika uređena ZOO-om.

Eskontna stopa

Temelj utvrđivanja zakonske zatezne kamatne i najviše dopuštene ugovorne kamatne stope jest eskontna stopa HNB-a. Eskontna stopa utvrđuje se polugodišnje. U razdoblju 2008.g. do 30.06.2011.g. ista je bila utvrđena od 9% godišnje, dok je od 01.07.2011.g. utvrđena u visini 7% godišnje.

Zatezna kamata

Zatezne kamate možemo podijeliti na: a) zakonske i b) ugovorene. Ukoliko nije ugovorena, primjenjuje se zakonska zatezna kamatna stopa.

Zakonska zatezna kamatna stopa računa se kao eskontna stopa uvećana za određeni postotak.

ZOO razlikuje zakonske zatezne kamate:  a) između trgovaca: eskontna stopa (7%) + 8% = 15% godišnje, b) između trgovaca i osoba javnog prava (državnih institucija): eskontna stopa + 8% = 15% i c) u ostalim odnosima: eskontna stopa + 5% = 12% godišnje.

Stope navedene pod a) i b) odnose se isključivo na trgovačke ugovore i ugovore između trgovaca i osoba javnog prava. Pod ostalim odnosima smatraju se npr. odnosi gdje je najmanje jedna strana u odnosu fizička osoba (koja nije trgovac tj. poduzetnik), porezni odnosi i svi drugi odnosi.

Zatezna kamata računa se primjenom jednostavnog kamatnog računa (obračun kamate isključivo na glavnicu), dekurzivnom metodom (glavnica na kraju obračunskog razdoblja tj. dana).

Ugovorena zatezna kamata ne smije prelaziti najvišu dopuštenu ugovorenu zateznu kamatnu stopu. Kod slučajeva opisanima pod a) i b) ista se računa kao: eskontna stopa HNB-a uvećana za 5%, te uvećana za polovinu te stope. U ostalim odnosima c) ista ne smije prelaziti zakonsku kamatnu stopu.

Zatezne kamatne stope:

Ugovorni odnosi između: Zakonska zatezna kamatna stopa Najviša dopuštena ugovorena ZK
a) Trgovaca ES + 8% = 15% 18%
b) Trgovca i osobe javnog prava ES + 8% = 15% 18%
c) Svi ostali odnosi ES + 5% = 12% 12%

 

Ugovorne kamate

Ugovorne strane mogu i ne moraju ugovoriti kamatnu stopu (kod npr. pozajmice).

Ukoliko ugovore kamatnu stopu, ZOO u čl. 26. propisuje da stopa ugovornih kamata između osoba od kojih barem jedna nije trgovac ne smije biti viša od zakonske zatezne kamate koja je vrijedila na dan sklapanja ugovora, odnosno na dan promjene ugovorne kamatne stope, ako je ugovorena promjenjiva kamatna stopa. Kod trgovačkih ugovora i ugovora trgovaca i osoba javnog prava, najviša stopa računa se kao zakonska zatezna kamatna stopa uvećana za polovinu te stope.

Najviše dopuštene stope ugovorne kamate:

Ugovorni odnosi između: Najviša dopuštena stopa ugovorne kamate
a) osoba koje nisu trgovci = Zakonska zatezna KS 12%
b) osoba od kojih barem jedna nije trgovac = Zakonska zatezna KS 12%
c) trgovaca = Zakonska zatezna KS x 1,5 12%x1,5=18%
d) trgovca i osobe javnog prava = Zakonska zatezna KS x 1,5 12%x1,5=18%

 

Ukoliko ugovorne strane ne ugovore kamatnu stopu, ZOO propisuje najviše dopuštene kamatne stope kako slijedi:

Ugovorni odnosi između: Najviša dopuštena stopa
a) osoba koje nisu trgovci = 1/4 zakonske zatezne KS 3%
b) osoba od kojih barem jedna nije trgovac = 1/4 zakonske zatezne KS 3%
c) trgovaca = 1/2 zakonske zatezne KS 6%
d) trgovca i osobe javnog prava = 1/2 zakonske zatezne KS 6%

 

Preporuka je da se svi bitni elementi ugovora utvrde ugovorom, a tako i kamatna stopa. Ovo naročito vrijedi za osobe koje vode poslovne knjige, zbog poreznih propisa.

 

Tibor Jankač

23212 ukupne posjete 2 posjete danas

Nastavkom korištenja ove web stranice pristajete na korištenje kolačića (cookies) više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close