Promjene ugovora III. dio

Promjene ugovora III. dio

Martina Jankač, dipl. iur.
U nastavku već prije započete teme o promjenama u obveznom odnosu, baviti ćemo se promjenama sadržaja. Kako je već navedeno, specifično je kod promjena sadržaja u obveznom odnosu da mogu uzrokovati promjenu identiteta toga odnosa, ukoliko je riječ o promjeni glavne činidbe ili pravne osnove. Primjerice, prodavatelj se obvezao kupcu isporučiti 100 litara piva, no prije izvršene predaje su se strane dogovorile da umjesto toga bude isporučeno 100 litara mineralne vode. U oba je slučaja riječ o kupoprodaji, ali došlo je do promjene glavne činidbe i  time do identiteta obveznopravnog odnosa. Također, ako dođe do promjene pravne osnove, primjerice posuditelj preda bicikl posudovniku na besplatnu uporabu, ali se strane prije povrata bicikla dogovore da se posuđeni bicikl proda posudovniku. Time je došlo do promjene identiteta ugovora,  ugovor o posudbi postaje ugovor o kupoprodaji.

 

OBNOVA (NOVACIJA)

Obnova je ugovor kojim dolazi do sporazuma  između vjerovnika i dužnika da se postojeća obveza zamjenjuje novom. Do zamjene stare obveze novom obvezom, a prema sporazumu stranaka dolazi iz razloga što nova obveza ima različitu glavnu činidbu ili različitu pravnu osnovu. Ugovorom o obnovi  ne dolazi do prestanka obveznog odnosa. Naime, kako stara obveza sporazumno  prestaje, tako istovremeno nastaje nova obveza.

 

Mijenjaju li suugovaratelji ili nadodaju koju od odredaba ugovora, primjerice, odredbu o roku, ugovornoj kazni, mjestu ili načinu ispunjenja ili bilo koju drugu sporednu odredbu ugovora – to se nikada ne smatra obnovom.  Također, izdaje li se mjenica ili ček radi neke prijašnje obveze neće se smatrati obnovom, osim ako su ugovorne strane tako izričito ugovorile.

 

Da bi obnova bila valjana trebaju biti ispunjene određene pretpostavke:

1.  Valjana stara obveza

U slučaju da je došlo do gašenja (npr. ispunjenjem) ili ništetnosti stare obveze, obnova je bez učinka. Ako je stara obveza bila samo pobojna, obnova će biti valjana, ako je dužnik za pobojnost znao, a a ako nije znao obnova će biti bez učinka.

 

2. Volja stranaka

Stranke moraju jasno izraziti svoju volju da stara obveza prestaje, a nova nastaje. Obzirom da se obnova ne predmnijeva mora uvijek biti jasno izražena, jer ako se ne može nesporno dokazati da su stranke naumile prestanak stare obveze, to jest zamjenu stare obveze novom, prijašnja obveza neće prestati, već će i dalje postojati uz novu obvezu. Također, u slučaju poništenja ugovora o obnovi smatra se da obnove nije niti bilo te da stara obveza nije niti prestala postojati.

 

Posebno napominjemo da prestankom stare obveze prestaju i zalog i jamstvo te sva ostala sporedna prava vezana za staru obvezu. Zalog i jamstvo ne prestaju ako sa zalogodavcem, to jest jamcem bude drugačije ugovoreno.

 

 

NAGODBA

Nagodba je ugovor kojim osobe između kojih postoji kakav spor ili neizvjesnost u pravnim odnosima razriješavaju taj spor ili tu neizvjesnost u odnosima na način uzajamnoga popuštanja i određivanja uzajamnih prava i obveza. Neizvjesnošću će se smatrati i nesigurnost u ostvarenje određenoga prava.

 

Različiti su načini na koje može doći do međusobnog popuštanja među strankama. Tako do popuštanja može doći na način djelomičnog ili potpunog priznavanja kojega od zahtjeva druge strane ili pak odricanja od nekoga od svojih zahtjeva, može doći do preuzimanja na sebe nove obveze, produljenja roka, smanjenja kamatne stope i tako dalje. Također, popuštanje može biti uvjetno. No, važna pretpostavka valjane nagodbe je da dođe do popuštanja s obje ugovorne strane. Dođe li do popuštanja samo s jedne strane, to se neće smatrati nagodbom.

 

Nagodba se može ostvariti pred upravnim tijelima u upravnom postupku, u stečajnom postupku, u sudskom postupku i izvansudski.

 

Izvansudska (ugovorna) nagodba može biti sklopljena jedino između ugovornih strana koje mogu raspolagati pravom koje je sadržaj nagodbe.  Tu znači ne mora biti riječ o isključivo obveznopravnim odnosima, već se nagodba može sklapati i vezano uz obiteljskopravne, nasljednopravne, stvarnopravne i druge imovinskopravne odnose.

 

Izvansudsku (ugovornu ) nagodbu moguće je sklopiti bez obzira da li je sudski ili  neki drugi postupak već u tijeku ili pak nije niti počeo teći.

 

Pravni učinak nagodbe:

Nagodbom nastaje novi obvezni odnos, znači stvaraju se nova prava i obveze između ugovornih strana bez obzira na to da li je do nagodbe došlo temeljem postojećeg obveznog ili nekog drugog pravnog odnosa.

 

4643 ukupne posjete 2 posjete danas

Nastavkom korištenja ove web stranice pristajete na korištenje kolačića (cookies) više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close