Promjene ugovora I.dio

Promjene ugovora I.dio

Martina Jankač, dipliur.

Često se događa u praksi da nakon zaključenja obveznopravnog odnosa nastupe izvjesne promjene. Do promjena može doći vezano uz subjekte (promjene vjerovnika i promjene dužnika) i vezano uz sadržaj ugovora. O kakvim je točno promjenama riječ?

PROMJENA DUŽNIKA PROMJENA VJEROVNIKA PROMJENA SADRŽAJA
1. Pristupanje dugu 1. Cesija 1. Obnova
2. Preuzimanje ispunjenja 2. Subrogacija 2. Nagodba
3. Preuzimanje duga

 

Posebno bih navela da do promjene na strani subjekta može doći u još dva slučaja. Riječ je o prijenosu ugovora i asignaciji. Svaka ugovorna strana (kod prijenosa ugovora do promjene može doći kako na strani vjerovnika, tako i na strani dužnika) može uz pristanak druge strane prenijeti ugovor na trećega koji time postaje nositeljem svih prava i obveza iz toga ugovora. Asignacijom (uputom) jedna osoba ovlašćuje drugu, da za njezin račun ispuni nešto određenoj trećoj osobi, a tog trećega ovlašćuje da ispunjenje primi. Asignacijom se ustvari postiže promjena i na strani vjerovnika i na strani dužnika, a da niti vjerovnik niti dužnik ne izlaze iz obveznopravnog odnosa. Na primjer, X duguje Z-u 5.000,00 kuna i pozajmio je Y-u 5.000,00 kuna. X će uputiti Y da plati taj iznos Z-u i on će na to pristati, a Z-a će ovlastiti da taj iznos primi od  Y-a.

Promjena subjekta ne utječe na identitet samog obveznopravnog odnosa, to jest odnos ostaje isti kakav je bio prije promjene. Promjene sadržaja mogu utjecati na identitet odnosa, ukoliko je riječ o promjenama koje se tiču glavne činidbe ili pravne osnove. Primjerice, prodavatelj se obvezao kupcu isporučiti 100 litara piva, no prije izvršene predaje su se strane dogovorile da umjesto toga bude isporučeno 100 litara mineralne vode. U oba je slučaja riječ o kupoprodaji, ali došlo je do promjene glavne činidbe i  time do identiteta obveznopravnog odnosa. Također, ako dođe do promjene pravne osnove, primjerice posuditelj preda bicikl posudovniku na besplatnu uporabu, ali se strane prije povrata bicikla dogovore da se posuđeni bicikl proda posudovniku. Time je došlo do promjene identiteta ugovora,  ugovor o posudbi postaje ugovor o kupoprodaji.

U današnjem broju Slagalice baviti ćemo se promjenama  na strani dužnika. Specifično je da promjene na strani dužnika ne isključuju dužnika uvijek iz obveznopravnog odnosa.

  1. PRISTUPANJE DUGU

Dugu se pristupa ugovorom između vjerovnika i treće osobe, kojim se taj treći obvezuje vjerovniku da će ispuniti njegovu tražbinu prema dužniku. Tim ugovorom taj treći stupa u obvezu pored dužnika, s time da dužnik ne izlazi iz obvezno pravnog odnosa. Vjerovnik stječe pravo tražiti ispunjenje bilo od svog prvobitnog dužnika, bilo od ovog trećeg.

Dužnik ne može trećega spriječiti da plati dospjelu obvezu, ako je on sam nije ispunio. Riječ je o ugovoru kojim se pojačava pozicija vjerovnika, jer on je uz jednog dobio sada i drugog dužnika, a oni postaju sudužnici. Treba posebno naglasiti, obzirom da je riječ o ugovoru između vjerovnika i trećeg, taj treći sa prvobitnim dužnikom ne stoji ni u kakvom posebnom pravnom odnosu. Stoga, ako treći ispuni dug, nema prema zakonu pravo regresa prema prvobitnom dužniku, već će biti nužno da on prije ili u vrijeme plaćanja zatraži od vjerovnika da mu prenese svoja vjerovnička prava prema prvobitnom dužniku koji nije namirio tražbinu.

 

  1. PREUZIMANJE ISPUNJENJA

Ispunjenje se preuzima ugovorom između dužnika i trećega, kojim treći preuzima obvezu da umjesto dužnika ispuni dug. U ovome slučaju, treći ne stoji niti u kakvom odnosu s vjerovnikom, pa ga vjerovnik ne može tužiti na ispunjenje. Ipak, po dospijeću obveze vjerovnik je dužan primiti ispunjenje od trećega.

Taj treći ukoliko ne ispuni dug pravodobno kako se obvezao ugovorno prema dužniku, pa vjerovnik zatraži ispunjenje od dužnika  – odgovara dužniku za štetu.

 

3.  PREUZIMANJE DUGA

Dug se preuzima ugovorom između dužnika i trećega, s time da mora postojati pristanak vjerovnika. Time to zapravo postaje trostrani pravni posao kojim dolazi do promjene dužnika.

Smatra se da je vjerovnik dao svoj pristanak ako je bez ograde primio ispunjenje od novoga dužnika, koje je ovaj učinio u svije ime. Stari i novi vjerovnik zajedno i pojedinačno mogu pozvati vjerovnika da se očituje u određenom roku, pa ako on to ne učini smatra se da nije dao svoj pristanak. Nema li pristanka vjerovnika, ovaj ugovor ima učinak ugovora o preuzimanju ispunjenja.

Ugovorom o preuzimanju duga stari dužnik potpuno izlazi iz ugovornog odnosa, u cijelosti se oslobađa obveze, a na njegovo mjesto dolazi novi dužnik. No, ako je u vrijeme vjerovnikova pristanka na ugovor o preuzimanju duga preuzimatelj bio prezadužen, a vjerovnik to nije znao niti je morao znati, prijašnji dužnik se obveze ne oslobađa, već ugovor  o preuzimanju duga ima učinak ugovora o pristupanju dugu.

6435 ukupne posjete 4 posjete danas

Nastavkom korištenja ove web stranice pristajete na korištenje kolačića (cookies) više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close