Konverzija u euro – 2. dio – Faze uvođenja eura i dvojno iskazivanje

Konverzija u euro – 2. dio – Faze uvođenja eura i dvojno iskazivanje

Objavljeno: 26.08.2022.

U prethodnom broju pozabavili smo se temom fiksnog tečaja konverzije i deviznog poslovanja, u vrijeme tranzicije.

U ovom broju pišemo o obvezi dvojnog iskazivanja. Početak obveze dvojnog iskazivanja cijena i pojedinih vrijednosti ujedno predstavlja početak tvz. pripremnog razdoblja. Dvojno iskazivanje se kasnije nastavlja kroz sve faze uvođenja eura.

Proces uvođenja eura sastoji se od tri razdoblja:

 1. pripremno razdoblje – uvođenje dvojnog iskazivanja te nastavak poslovanja u kunama;
 2. razdoblje dvojnog optjecaja – najkraće razdoblje, u kojem će u gotovinskom optjecaju biti i kune i euri;
 3. razdoblje nakon završetka dvojnog optjecaja – euri postaju jedino sredstvo plaćanja.

Pripremno razdoblje i obveza dvojnog iskazivanja počinju 05.09.2022.g. Tada počinje obveza iskazivanja vrijednosti, u euru i u kunama. Dvojno iskazivanje biti će na snazi sve do 31.12.2023. godine. Ukratko, dvojno iskazivanje vrijednosti na snazi je u razdoblju 05.09.2022.-31.12.2023.g.

Obveza dvojnog iskazivanja odnosi se na odnose prema potrošačima (maloprodaja i sl.), kao što smo već spomenuli. Na veleprodaju tj. B2B odnose dvojno iskazivanje se ne odnosi.

Tko je dužan dvojno iskazivati?

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u RH (NN 57/22 i 88/22) u čl. 42. propisuje: Svi poslovni subjekti, kreditna institucija, kreditna unija, institucija za platni promet, institucija za elektronički novac, drugi vjerovnik sukladno propisu kojim se uređuje potrošačko kreditiranje, Hrvatska banka za obnovu i razvitak i pružatelj financijskih usluga imaju obvezu dvojnog iskazivanja prema potrošačima u Republici Hrvatskoj.

Ovo se ne odnosi na odnose između poslovnih subjekata i institucija.

 

Kod kojih isplata poslodavac mora dvojno iskazivati iznose?

Prema Zakonu o uvođenju eura u razdoblju dvojnog iskazivanja poslodavac je obvezan dvojno iskazati ukupnu svotu isplaćenu radniku na račun na ispravi o isplati plaće, naknadi plaće (za vrijeme bolovanja, korištenja godišnjeg odmora, plaćenog dopusta i dr.), otpremnine i drugih materijalnih prava (jubilarna nagrada, regres, božićnica i dr.) koji se radniku isplaćuju na temelju kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu uz prikaz fiksnog tečaja konverzije.

Takva odredba ne priječi poslodavca da sve svote, a ne samo ukupne, dvojno iskaže na navedenim potvrdama.

Zakonom je utvrđeno kako je od obveze dvojnog iskazivanja izuzet putni nalog.

 

Gdje poslovni subjekti moraju primijeniti dvojno iskazivanje?

U čl. 44. Zakona propisano je da poslovni subjekti moraju dvojno iskazati cijenu robe i usluge na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočljiv način u euru i kuni uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz ovoga Zakona:

– u poslovnoj prostoriji na prodajnom mjestu ili na robi odnosno na cjeniku ako se radi o usluzi

– na internetskoj stranici

– u ponudi ili ugovoru na trajnom mediju

– u obavijesti koja se potrošaču daje prije ili tijekom sklapanja ugovora izvan poslovne prostorije i ugovora na daljinu

– tijekom oglašavanja u bilo kojem obliku kojim se nudi prodaja robe ili usluge

– u opomeni i drugoj obavijesti o nepodmirenom dugu koja se dostavlja potrošaču, ukupan iznos duga

– putem drugih oblika iskazivanja cijena.

 

Fiksni tečaj konverzije (1 euro = 7,5345 kn) mora biti istaknut na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočljiv način.

 

 

Kada obveza dvojnog iskazivanja nije propisana u odnosu prema potrošačima?

 

Obveza dvojnog iskazivanja cijene robe i usluge ne odnosi se na oglašavanje putem radijskog programa i glasovne poruke u ostalim oblicima oglašavanja.

 

Obveza dvojnog iskazivanja cijene ne odnosi se na:

 

 1. poslovni subjekt kada prodaje robu i pruža uslugu na neki od sljedećih načina:
 2. a) putem automata
 3. b) na štandu i klupi na tržnici na malo
 4. c) na štandu i klupi izvan tržnice na malo
 5. d) na štandu i klupi unutar trgovačkog centra i ustanove
 6. e) putem kioska
 7. f) pokretnom prodajom
 8. g) u proizvodnom objektu obiteljskog poljoprivrednoga gospodarstava i u objektu privatnog iznajmljivača koji pruža ugostiteljsku uslugu u domaćinstvu
 9. h) u proizvodnom objektu pravne ili fizičke osobe koja posjeduje povlasticu za akvakulturu ili povlasticu za uzgoj ribe i drugih morskih organizama
 10. i) prigodnom prodajom na sajmu, izložbi i slično
 11. j) u spremištu, trapilištu i slično koji prodaje poljoprivredni sadni materijal

Ne odnosi se niti na pojedine oblike iskazivanja cijena gdje bi dvojno iskazivanje uzrokovalo nerazmjerne troškove poslovnom subjektu, kao što su:

 1. a) totem benzinske postaje, fiksni panel i ostali fiksni stupovi s iskazanom cijenom, agregat i električna punionica
 2. b) TV sučelje u svrhu prodaje usluge
 3. c) zaslon blagajne i samoposlužni uređaj za prodaju robe i usluge
 4. d) kupon za popust i kupon u vrijednosti vraćene robe
 5. e) uređaj za samoočitavanje cijene u trgovini
 6. f) igre na sreću
 7. g) zabavne igre
 8. h) iznos cijene zrakoplovne karte
 9. i) iznos cijene na vagi i naljepnica s vaganom cijenom
 10. j) taksimetar.

 

Poslovni subjekt nije dužan dvojno iskazivati cijenu i drugi novčani iskaz vrijednosti:

 

– povratne naknade na ambalaži

– povratne naknade ambalaže koje su vidljive na automatiziranom uređaju za preuzimanje otpadne ambalaže

– cijenu otisnutu na knjizi i drugoj periodičkoj publikaciji

– vrijednost i iznos koji se naznačuje na pošiljci i uputnici

– vrijednost otisnutu na državnom biljegu

– vrijednost otisnutu na poštanskoj marki i frankiranoj marki odnosno drugoj odgovarajućoj oznaci o plaćenoj poštarini

– vrijednost iskazanu za unaprijed plaćenu elektroničku komunikacijsku uslugu

– vrijednost i iznos koji se navodi na nalogu za plaćanje izdanom na temelju računa ili drugog pojedinačnog akta odnosno temeljem istaknute cijene na način iz stavka 1. ovoga članka

– vrijednost iskazanu na kartici za javnu telefonsku govornicu

– vrijednost otisnutu na ambalaži SIM kartice

– vrijednost otisnutu na poklon kartici i vrijednosnoj kartici

– cijenu otisnutu na ulaznici

– cijenu otisnutu na karti za uslugu putničkog prijevoza

– vrijednost na dokumentu koji se izdaje sukladno EU normi i propisanoj XML shemi.

 

Na pravne osobe koje djeluju u svoje ime, a za račun poslovnog subjekta ili u ime i za račun poslovnog subjekta na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovoga članka.

 

Da li je potrebno mijenjati ugovore i druge pravne instrumente?

 

Prema Zakonu o uvođenju eura propisano je pravilo prema kojemu se svote navedene u pravnim instrumentima (npr. zakonske odredbe, upravni akti, sudske odluke, ugovori, rješenja o ovrsi, zadužnice i dr. instrumenti osiguranja plaćanja, jamstva i dr.), smatraju svotama u eurima uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

 

Prema tome nije potrebno mijenjati postojeće ugovore o radu, trgovačke ugovore, ugovore o kreditu, ugovore o poslovnoj suradnji, zadužnice, jamstva, ugovore o zakupu i druge pravne instrumente u kojima su novčane svote utvrđene u kunama.

 

Devizno poslovanje

 

U pripremnoj fazi, od 05.09.2022. do 31.12.2022.g., devizno poslovanje odvija se kao i do sada. Devize se kupuju i prodaju prema dnevnim tečajevima.

 

U idućem broju nastavljamo s temom konverzije.

 

Tibor Jankač

954 ukupne posjete 2 posjete danas

Nastavkom korištenja ove web stranice pristajete na korištenje kolačića (cookies) više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close