Dualno iskazivanje cijena od rujna, subvencije za plin, Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, Izmjena Stečajnog zakona i Zakona o stečaju potrošača, zapošljavanje radnika iz Ukrajine

Dualno iskazivanje cijena od rujna, subvencije za plin, Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, Izmjena Stečajnog zakona i Zakona o stečaju potrošača, zapošljavanje radnika iz Ukrajine

Pripremila: Biljana Stanković, porezna savjetnica

Objavljeno: 15.05.2022.

Pročitajte o pripremama za konverziju u euro. Država participira u troškovima plina. O ovim i drugim novostima pročitajte u nastavku…

1) Dualno iskazivanje cijena u EUR i HRK od rujna 2022

Odredba iz propisa o Euru u Republici Hrvatskoj stupa na snagu 05. rujna ove godine, kada iskazivanje cijena postaje obvezno u HRK i EUR istovremeno, dakle, na snazi će biti dualno iskazivanje cijena. Cilj odredbe jest preventivno djelovanje na tržištu, kojim će se pokušati spriječiti zaokruživanje cijena i postotnih iznosa kamatnih stopa na način povoljniji za trgovce i financijske institucije, a na štetu potrošača, koje bi ujedno utjecalo na određen rast cijena i inflaciju, kako je objasnio ministar financija Zdravko Marić.

Etikete sa cijenama na prodajnim mjestima smjeti će sadržavati samo fiksni tečaj konverzije sa šest decimalnih mjesta i cijenu izraženu u kunama i Eurima, a dualno iskazivanje cijena bit će obvezno i na cjenicima i promotivnim materijalima. Također će i izdani računi (čak i na blagajnama) sadržavati cijene i iznose u obje valute. Prekršitelji ovih pravila bit će kažnjavani od nadležnih institucija, koje će provoditi nadzor dualnog iskazivanja cijena.

Iako obveza dualnog iskazivanja cijena započinje 05. rujna 2022. godine, trgovci koji žele mogu sa time započeti i ranije.

Istovremeno sa stupanjem na snagu dualnog iskazivanja cijena, započet će se i sa predopskrbom banaka novčanicama, a zatim i kovanicama Eura, a zatim i opskrba Eurima FINE i pošte, poduzeća. U trenutku samog prelaska na EUR, u noći sa 31. prosinca 2022. na 01.01.2023. cjelokupni iznosi na računima banaka automatski će se preračunati u Eure.

Od 01.01.2023. godine započinje dualni opticaj, što znači da će se tijekom prva dva tjedna u 2023. godini plaćanja moći obavljati i u hrvatskim kunama i u Eurima.

 

Zamjena kunskih novčanica

Tijekom cijele 2023. godine, novčanice hrvatske kune moći će se zamijeniti bez naknade za EUR novčanice u poslovnim bankama i Hrvatskoj pošti. Nakon toga, to će biti moguće samo u HNB-u i to neograničeno za kunske novčanice, a tri godine za kovanice.

Tečaj konverzije kune u Euro doznat će se nakon turističke sezone.

Konverziju će građani moći vršiti odjednom za najviše 100 novčanica ili kovanica, no nakon toga dozvoljeno je odmah započeti novu transakciju konverzije na istom mjenjačkom mjestu.

Napominjemo da će svi pravni dokumenti i ugovori koji sadrže iznose u hrvatskim Kunama i dalje vrijediti, bez iznimke.

O ovoj temi bit će više govora u slijedećim tjednima i mjesecima.

 

2) Subvencije za plin mikro, malim i srednjim poduzetnicima

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zajedno s HAMAG-BICRO-om provodi Program dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike, čija godišnja potrošnja plina na pojedinom mjernom mjestu ne prelazi 10 GWh. Ova potpora male vrijednosti dodjeljuje se u iznosu od 15 lipa po kWh potrošenog plina i bit će dodijeljena svim poduzetnicima koji ispunjavaju propisane uvjete.

Prijavu za subvencije poduzetnici mogu podnijeti na web stranici HAMAG-BICRO, tako da u aplikaciju unesu svoj OIB i broj mjernog mjesta. Zatim će provjeriti i potvrditi svoje podatke te unijeti iznos dosad iskorištene potpore male vrijednosti i podnijeti zahtjev. Podnositelj zahtjeva odluku će dobiti na svoju adresu elektroničke pošte a dobavljač plina dobija vaučer. Subvencionirani iznos plina izračunava se po predaji zahtjeva i isplaćuje se zaključno za plin potrošen u ožujku 2023 ili do potpunog iskorištenja subvencije.

Poduzetnici će nastaviti redovno plaćati svoje račune za plin, a Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja plaća iznos subvencije izravno dobavljaču plina.

Ograničenja

Pravo na potporu ima nemaju prijavitelji nad kojima je pokrenut stečajni postupak i/ili je za prijavitelja ili ovlaštenu osobu pokrenut stečajni postupak ili je donesena osuđujuća presuda za sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji ili za djela korupcije .

 

3) Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti

Krajem travnja je na snagu stupio novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, kojim se podrobnije uređuje odgovornost prijavitelja nepravilnosti u odnosu prijavljivanja ili javnog razotkrivanja, detaljnije se uređuje područje primjene zakona, produljuje rok za poduzimanje potrebnih radnji nakon zaprimanja prijave nepravilnosti i ostalo.

Poslodavci koji imaju 50 ili više radnika ili su obuhvaćeni primjenom akata iz dijela I točke B. i dijela II Priloga Zakona, imaju obvezu imenovati povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe u roku od 3 mjeseca od dana stupanja Zakona na snagu. U međuvremenu, dosadašnje povjerljive osobe i zamjenici nastavljaju obnašati dužnosti.

 

4) Izmjena Stečajnog zakona i Zakona o zaštiti potrošača

Od 31. ožujka na snagu su stupile izmjene Stečajnog zakona i Zakona o stečaju potrošača.

Izmjene Stečajnog zakona se odnose prvenstveno na:

  • Pravila o predstečaju
  • Oslobođenje pojedinca dužnika od preostalih obveza
  • Stečajne upravitelje – formira se nova lista stečajnih upravitelja na koju se mogu upisati stečajni upravitelji koji su na dosadašnjoj A listi proveli najmanje 7 godina, bili su imenovani u najmanje 2 stečaja u kojima su dužnici srednji ili veliki poduzetnici i koji su dovršili najmanje 2 stečaja potvrdom stečajnog plana
  • Obveze članova uprave u slučaju nadolazeće nesposobnosti plaćanja.
  • Sustav ranog upozoravanja – ukazuje onima u financijskim problemima da je radi izbjegavanja stečaja potrebno djelovati bez odgađanja. Obveza upozoravanja propisana je za Poreznu upravu i revizora trgovačkog društva, ako postoji.
  • Jednostavnije donošenje plana restrukturiranja – ako vjerovnik do početka predstečajnog ročišta za glasanje ne dostavlja obrazac za ili je obrazac nepotpun, smatrat će se da je glasao za taj plan.

Kod Zakona o stečaju potrošača, smanjuju se uvjeti za provođenje redovnog stečaja potrošača sa dosadašnjih 30.000,00 kuna na 20.000,00 kuna duga te se razdoblje provjere ponašanja za potrošače smanjuje sa 5 na 3 godine.

 

5) Zapošljavanje radnika iz Ukrajine

Uslijed ratnih djelovanja na teritoriju Ukrajine, zemlje Europe susreću se sa priljevom izbjeglica iz te zemlje. Ukrajinski građani u desecima tisuća stigli su i u Hrvatsku i susrećemo se sa njima na svakodnevnoj osnovi.

Prema odluci Vijeća Europe, Republika Hrvatska također je izbjeglicama iz Ukrajine priznala status privremene zaštite pa oni sada u Hrvatskoj imaju pravo na boravak, osnovna sredstva za život i smještaj, zdravstvenu zaštitu, osnovno i srednje obrazovanje, iskaznicu za strance te konačno i rad.

Svi ukrajinski građani kojima je u Hrvatskoj odobren status osobe pod privremenom zaštitom, ovdje mogu raditi bez dozvole za boravak i rad i bez potvrde o prijavi rada.

Također im je omogućen i olakšan pristup tržištu rada uz korištenje usluga Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Oni se mogu prijaviti u evidenciju nezaposlenih, imaju pravo na pomoć i posredovanje pri zapošljavanju i mjere aktivne politike zapošljavanja.

Iako za boravak i rad ne moraju ishoditi dozvolu, kao što je slučaj sa ostalim građanima iz trećih zemalja, oni su obavezni prijaviti se u MUP radi davanja općih informacija.

Novčane pomoći

Za vrijeme trajanja obrazovanja ili osposobljavanja na radnom mjestu imaju pravo na novčanu pomoć, uz naknadu putnih troškova. U slučaju zapošljavanja izvan radnog mjesta, također mogu dobiti naknadu putnih i selidbenih troškova te jednokratnu novčanu pomoć.

Nakon prestanka radnog odnosa i Ukrajinski državljani ostvaruju pravo na naknadu za nezaposlene.

Za više informacija o mogućnostima zapošljavanja ukrajinskih državljana sa statusom privremene zaštite, može se obratiti hrvatskom Zavodu za zapošljavanje na adresu elektroničke pošte ukrajina@hzz.hr ili na brojeve telefona 099/5248-574 i 099/5276-079, kako piše u službenoj obavijesti izdanoj od Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

206 ukupne posjete 2 posjete danas

Nastavkom korištenja ove web stranice pristajete na korištenje kolačića (cookies) više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close